A majke naše, odgajale su generacije i generacije, bez razreda škole…

“… a majke naše, odgajale su generacije i generacije, bez razreda škole.
Savjetovale su dobrom.
Nisu one imale akademske titule.
Niti su poznavale mali milion pojmova.
Nisu ni poznavale šta je to psihologija, kako odgojiti dijete na ovaj, ili onaj način.
Jednostavno, one su to činile na svoj način.
Uspavankama su uspavljivale…
Same bi ih smislile…
Onako, u krajičku sobe, pod plamenom svijeće.
Čuvale su porodicu. Držale su nas na okupu.
Danas previše titula.
Manjak vremena.
Uspavanke često sa mobitela uspavljuju.
Sve se digitalizovalo.
Sve je do nas… Ove žene, dale su nam lekciju kako. Uzvišeni im podario najljepše mjesto u Džennetu. Amin Ya Rabbi.” ❤️❤️❤️

Hanuma