8372 je šifra za bol i ime i prezime genocida!

“Dobri čovječe,
Ako čitaš pažljivo i razgovjetno imena i prezimena sakrivena ispod ove brojke, trebaće ti najmanje ČETIRI sata čitanja!
ČETIRI sata samo za uvod iza kojeg stoji 9000 ljudskih priča, sudbina, ljubavi, svađa, sreće, rođendana, proslava i žalovanja…
Dobri čovječe,
Ako čitaš pažljivo, vidjećeš da to nisu brojevi, to su LJUDI. Ljudi koji su ubijeni, jer se drugačije zovu i drugačije Bogu mole!
Ne, 8372 nije broj.
To je šifra za bol, to je otvorena rana moje zemlje i ožiljak na licu čovječanstva. 8372 je ključ od porodične kuće jednog podzemnog grada sazdanog od kostiju ljudi i metaka zvijeri.
Dobri čovječe,
Ako ne znaš imena, a ti broji
Pa neka ti broj bude čovjek, makar jedan put. Pa ćeš se zabrojati poslije par hiljada i mozak će ti odustati…
A to nije broj!
8372 je šifra za bol i ime i prezime genocida!”
Dragan Bursać