❗️G4za se sada guši!❗️Molimo da širite objavu što je više moguće!

Visits: 2277 Today: 3

❗️Gaza se sada guši!❗️
Dobili smo poruku od učenjaka šeika dr. Muhameda Ratiba Al-Nabulsija.
To je dova, molba da se to objavi danas, i evo mi to objavljujemo i molimo sve da je šire.
🔺Čitaj naglas sa uvjerenjem, osjeti u situaciju i budimo sigurni da Gospodar Čuje naš poziv u pomoć i reci Amin.
Širite dalje.
🔺 O Bože, Ti koji si Oslonac najbolji,
O Zaštitniče slabih i Spasitelju ugroženih.
🔺O velika nado, o Moćni, o Moćni, o Moćni..
🔺 O Bože, žalimo Ti se na našu slabost i nedostatak snage..
🔺 Bože, molimo te, Bože za Tvoje Olakšanje onima koji vape za Tvoju pomoć, Daruj Sigurnost onima koji se boje..
Pomozi ljudima u G@zi, O Bože, Pomozi ljudima u G@zi, O Bože, Pomozi ljudima u G@zi, Daj im İzlaz!
🔺 O Bože, Otkloni njihovu nevolju.
🔺 O Bože, Požuri sa olakšanjem.
🔺 O Bože, Unesi mir u njihova srca.
I Sjedini njihovo srce i riječ sa İstinom, o Gospodaru svjetova.
🔺 O Bože, o Posjedniče Veličanstva i Časti, o Vječno živi, ​​o Održavatelju, o Prijatelju, o Prijatelju, o Posjedniče Slavnog Prijestolja, o Uzvišeni, o Obnovitelju, o Stvaratelju onoga što Hoćeš.
🔺 O Bože, molimo te da se Smiluješ ljudima u G@zi..
🔺 O Bože, Daj im svoju podršku.
🔺 O Bože, Zasjeni ih oblacima.
🔺O Bože, Zasjeni ih Svojim Melekima
I Svojom Milošću…
🔺O Bože, Obasipaj ih Svojim Oprostom.
🔺O Bože, Olakšaj njihov teret i Ojačaj njihova srca..
O Bože, daj im Opskrbu, Toplinu, Mir, Sigurnost i Spas!
🔺O Bože, Dpusti na njih smiraj, Podari im strpljenje, Učvrsti im stopala i Podari im blagoslov sigurnosti, sigurnosti u vjeri sa Tobom.
🔺 O Bože, Podari svjetlo njihovim srcima, svjetlo njihovom sluhu, svjetlo njihovom vidu, svjetlo iznad njih, svjetlo ispod njih, svjetlo i sa njihove desne strane, svjetlo sa njihove lijeve strane.
Ya Rabb
Ya Rabb
Ya Rabb
🔺O Jaki, o Milostivi
🔺O Pomagacu potlačenih i Čuvaru vjernika..
🔺Molimo te za Milost i Oprost..
Za Tvoje Prisustvo i Dobročinstvo.
Olakšaj im, Podari im snagu da prihvate svoje mučenike i izliječe svoje pacijente.
🔺O Bože, Smiluj se ožalošćenim majkama, ženama udovicama, klečećim starcima i djeci bez roditelja.
Ko je njihov Zaštitnik osim Tebe, ko im je Podrška osim Tebe, ko je Milostiv prema njima osim Tebe, i ko je njihov Zastupnik osim Tebe..samo Ti, a Dovoljan si Ti Zaštitnik i Pomagač!
🔺 O Bože, Udari tlačitelje sa tlačiteljima..
I protjeraj nevjernike i neprijatelje vjere iz Palestine, koji ugnjetavaju, uništavaju, protjeruju i ubijaju.
🔺 O Bože, rastjeraj tlačitelje i razjedini ih..
🔺 O Bože, ko hoće podjele i neprijateljstvo za Palestinu… O Bože, sve ih rasturi…
🔺O Bože, Skupi ih i ne ostavljaj nikoga od njih.
Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem i njegovu porodicu i njegove ashabe…
🤲
Molimo da širite objavu što je više moguće!
Zahtjev stanovnika Gaze je da objavite danas. Ne želimo broj. Samo pokušajte da objavite za sve na vašoj listi. Neka vas Allah Nagradi svim najboljim.
*Dr. Muhammad Ratib Al-Nabulsi