Znate li šta se nalazi ispod starog Svetog hrama u Jerusalemu?

Sulejman, alejhi selam (ili kralj Solomon) je izgradio hram, takozvani SOLOMONOV HRAM.

Sulejmanova vladavina je bila drugačija od vladavine drugih Allahovih poslanika. Allah, subhanehu we te’ala, mu je dozvolio da vlada ljudskim rodom i rodom džinna.

Sulejman je dobio zadatak da širi Allahovu riječ, tj. vjerovanje i obožavanje samo Jednog Boga.

Sulejman je primjetio da grupa ljudi u zemlji još uvijek praktikuje magiju i okult. Naredio je svojim čuvarima da se kreću po zemlji i zaplijenu sve knjige, spise, ploče ili stranice na kojima su napisane bilo kakve instrukcije za magiju, okult ili vračanje, koji su učili ljude prizivanju duhova (džinna).

U islamu znamo da je prizivanje džinna (duhova) zabranjeno (haram). Kur’an nam govori da ljudi i džinni moraju koegzistirati u paralelnim dimenzijama, ali ne smiju komunicirati jedni sa drugima. Džinni su nevidljivi, oni mogu da vide nas, ali mi ne možemo da vidimo njih. Ne postoji nešto poput “dobar džin” ili „džin pomagač“, jer bilo koji džin koji komunicira sa ljudima se direktno protivi Allahovoj naredbi o zabrani kontakata između džinna i ljudi.

Tako su Sulejmanu, prema njegovoj naredbi, donijete sve knjige, koje je zakopao tamo gdje će po njegovom mišljenju biti najsigurnije, gdje ih niko neće ukrasti.

Gdje ih je zakopao? U temelje samog hrama, pod njegovim prijestoljem. Upozorio je čuvare hrama poznate po nazivu Vitezovi Solomonovog Hrama da čuvaju hram dan i noć. Vitezovi su poslije Sulejmanove smrti otkrili šta to čuvaju. Brzo su shvatili važnost ove informacije, prakse i magije koji su im bili na dohvat ruku. Ukrali su ih i počeli nanovo praktikovati vradžbine. Potpuno su se udaljili od vjere i od Boga i uronili su pod moć i uticaj Iblisa (Satane). Zbog prirode njihovih rituala, postali su najmoćniji i najbogatiji ljudi u zemlji. (Skorašnji intervjui sa članovima cionističkog kulta potvrđuju da Satana nagrađuje njegove sljedbenike sa velikim materijalnim bogatstvom ovoga svijeta, a oni za uzvrat rade šta god im on naredi: širenje korupcije, nevjerstva i razaranja na zemlji. Intervjui također govore da ih Satana ubjeđuje, preko njegovih visokih sveštenika i sveštenica, da je on ustvari sam Bog – samo je pogrešno shvaćen, op.autora).

Hram

Zatim, tokom godina, spisi su prokrijumčareni u Evropu, a Vitezovi Čuvari Hrama uzimaju ime “Slobodni Masoni”! Sa ovom novom snagom, brzo šire ovo znanje cijelim svijetom putem tajnih društava (masona) – a sve sa istim ciljem: Da služe njihovog “boga” Satanu i da se pripreme za dolazak jednookog Dedždžala, koji je Satanin predstavnik na zemlji. Njihov znak je piramida na čijem vrhu je “svevideće” jedno oko. Molim vas, primjetite da su i drevni Egipćani imali „svevideće“ jedno oko. Zapamtite da je crna magija naučena od pagana iz drevnog Egipta. Podvucite paralelu!

Biti sa „svevidećim“ jednim okom je ono što oni obožavaju. A islam nas upozorava na to “biti sa jednim okom”.

Ne vjerujete mi? Pogledajte na pozadinu novčanice od jednog američkog dolara, „svevideće“ jedno oko je tu. Simbolika Slobodnog masonstva je svuda. Amerika je prva svjetska masonska država. Postoji puno istraživanja koja potvrđuju ovu tvrdnju, šokantni dokazi, intervjui, rodoslovlje i dr. Tajno znanje univerzuma, koje ovi iluminati društva tvrde da posjeduju, u stvari je praksa mračnih rituala okulta. To je “tajna” o kojoj oni stalno pričaju u “ovladavanju svojom budućnošću, bogaćenju traženjem od univerzuma da im podari bogatstvo itd… biti spiritualan, ne religiozan itd.” Ovo je direktno suprotno islamu gdje mi polažemo našu vjeru u Allaha i Njegovu opskrbu. freshpress.info Slika: sarajevograd.me