Znate li koliko je džamija srušeno tokom rata?

Visits: 16 Today: 1

Prema podacima IZ BiH, tokom rata srušeno je i 218 mesdžida, 69 mekteba, 405 drugih vakufskih objekata.

Na teritoriji pod kontrolom tzv.VRS srušene su 534 džamije, a na teritoriji koju je kontrolisano tzv. HVO 80. Od 600 džamija, preživjele su samo dvije.

Najveći broj džamija nalazio se u Beogradu čak njih 273, samo je jedna preživjela.

Secretsof.world