Znate li koliko dugo treba čuvati plaćene račune za režije?

Znate ono, u ormaru gomila plaćenih računa za telefon, grijanje, struju. Gomilaju li se gomilaju. Oni revnosniji imaju za svaku komunalnu uslugu po jednu kovertu u koju ubacuju svaki plaćeni račun. Ali do kad?

Kada trebate prestati sakupljati odreske od plaćenih računa? Kada ih možete slobodno baciti?

Za ove račune u principu nema pravila i jasno definisanih rokova, odgovara Murisa Marić iz udruženja građana DON iz Prijedora.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, računi zastarijevaju za jednu godinu. Međutim, računi se trebaju čuvati i po 5 i više godina, jer građane niko ne obavještava da su tuženi i kada su tuženi” kaže Marić za “BUKU“.

Najveći broj predmeta na sudovima su upravo takvi tzv. komunalni predmeti (struja, voda, elektro, toplane, RTV taksa i dr.), a građani nemaju obavještenja od javnih preduzeća da su tuženi za neki neplaćeni račun.

Da bi dokazali da je nešto plaćeno, u slučaju da dobiju Rješenje od Suda da plate odredjeni iznos, potrebno je odgovoriti u roku koji je naveden na rješenju i poslati svakako dokaze o plaćenim računima” kaže sagovornica

Prema saznanjima ovog Udruženja veliki broj građana je tužen za neki od neplaćenih računa od bilo kog pružaoca javnih komunalnih usluga, i te se tužbe obnavljaju na sudovima sve dok ne dođe vrijeme da budu rješavani.

Najrevnosniji su iz RTV takse sa tužbama prema građanima, a na red za rješavanje ovih predmeta čeka se i po 6-7 godina, što govori koliko treba i račune čuvati.