Značenje i porijeklo imena Davud

Šta znači ime Davud?
Ime Davud je poznato u više varijanti i popularno je kako kod hrišćana tako i kod muslimana. Davud ili Daut je ime jednog od Božjih poslanika. Ima značenje: voljen. Na arapskom se ime piše kao داوُود‎ a izgovara se Dāwūd. Ime se pominje u Kuranu gdje je između ostalog pomenuta Davudova pobjeda nad Golijatom.(arap. Ğālūt, جالوت‎) Varijanta je imena David koji je u Bibliji je drugi i najveći kralj Izraela, predak Isusa. Potiče iz starohebrejskog “Dawidh” što znači “voljen, ljubljen”. Ime je prvog judejskog cara, Saulovog nasljednika, po predanju rođenog u Vitlejemu, tamo gdje se rodio Isus Hrist. Po popularnosti je ovo ime već neko vrijeme među prvih 10 imena na listi imena za dječake u Federaciji BiH. Tekst: znacenje-imena.com Slika: znacenjeimena.net