Značenje i porijeklo imena Asja (Asija)

Koje ime je po vama najljepše i koje želite da vam uradimo sliku s kaligrafijom i značenjem!  Prvih 5 radimo odmah a glasovati možete OVDJE.

Asja je ime koje mladi roditelji sve češće daju djevojčicama u BiH. Ime zvuči moderno, kratko i internacionalno, a u islamu ovo ime ima posebno značenje.

znacenje i poreklo imena Asja Asya Asija

Ime Asja, ili na našem podneblju ranije poznato kao Asija, je arapskog porijekla i standardno se prevodi kao „liječnica“. No postoji više etimoloških tumačenja ovog imena:

Arapski آسیة se čita „āsiya“ i ima značenje: koja pruža utjehu.
Persijski آسیه se čita „a:sie“ i ima isto značenje a tumači se i kao „liječnica“
Semitski izvedeno od riječi „asu“ što znači „istok“ a ime ima značenje „koja dolazi sa istoka“ „od tamo gdje sunce izlazi“. Odavdje i naziv kontinenta Azija.
Izvedeno od grčke riječi „Ἀσία“ (Asija). Asija je nimfa u grčkoj mitologiji po čemu je nazvan kontinent Azija. Ona je bila majka Prometeja.

Kod Muslimana
arapska imena Asja Asya Asija

Ime Asija ili Asja (arapski: آسیة), važi kao muslimansko ime, jer u islamu se Asja bint Muzahim smatra jednom od „četiri najveće žene svih vremena“, dok su tri druge Mirjam (Isusova tj. Isina majka), Hatidža (prva supruga Muhameda) i Fatima (kći Muhameda) . Naime Asja je u Kuranu opisana kao „žena faraona“ i bila je hraniteljica poslanika Muse. Spasila je novorođenog Musu iz Nila, koji je plutao tu ostavljen u košarici, i podigla ga protiv faraonovog otpora.

Priča o Asiji bint Muzahim
Priča o Asiji (Asji) počinje u Egiptu, gdje je živjela sa suprugom, faraonom – poznatim kao najvećim tiraninom svih vremena. Nakon što mu je prorečeno da će ga sa trona svrgnuti čovjek koji potiče od „djece Izraela“, faraon je naredio da se pobiju sva muška izraelska novorođenčad.

zena faraona-znacenje i poreklo imena Asja Asya Asija

Kad se rodio poslanik Musa, njegova majka je plašeći se za život svoje bebe ga stavila u korpu i pustila niz rijeku Nil, gdje ga je pronašla Asija, koja je mogla ubijediti svog supruga da zadrži dijete. Tako je Musa rastao, pod zaštitom Asije, u kući faraona kao egipatski princ i uživao je sve vladarske povlastice. No upravo Musa je postao veliki prorok, koji je pozvao svoj narod na monoteizam i obožavanje jednog jedinog Boga.

Faraon se sam proglasio Bogom, i mnogi Izraelci su bili uplašeni da ga ne poštuju. Za one koji su se usudili da ne poslušaju faraona i veruju Musi i pređu na monoteizam, bila je određena velika kazna. Ipak, uprkos ovom progonu, Asija je bila jedna od prvih koja je vjerovala u Musinu poruku i čvrsto se držala svoje vjere. To je izazvalo gnjev faraona koji ju je mučio i ubio. Koje ime je po vama najljepše i koje želite da vam uradimo sliku s kaligrafijom i značenjem!  Prvih 5 radimo odmah a glasovati možete OVDJE.www.znacenje-imena.com