ŽENSKA DJECA I NAFAKA

Kada je riječ o rađanju ženske djece i njihovoj vezi u pogledu povećanja nafake, želimo istaći sljedeće. Uzvišeni Allah je dobro upoznat da roditelji više vole dolazak muške djece na svijet pa je bio potreban jedan poticaj u pogledu većeg usmjerevanja pažnje i odgoja prema ženskoj djeci. Taj poticaj se ogleda u izreci da su ženska djeca povod uvećanju nafake i pribavljanju dobra porodici. A Poslanik je ispravan odgoj troje ženske djece povezao sa ulaskom u Kuću vječnosti: “Ko bude imao obavezu brinuti o svoje troje ženske djece, pa ih lijepo odgoji. po udaje i bude lijepog vladanja prema njima, pripast će mu Džennet. “ Također, u jednoj drugoj predaju stoji: “Ko bude brinuo o svoje dvije robinje (kćeri) sve do njihove zrelosti (udaje), ući ćemo zajedno, ja i njihov odgajatelj, u Džennet kao ova dva”, pri tome pokazavši na dva prsta ruke. Ukoliko čovjek bude želio da njegov život bude bez stresa, problema i u potpunoj harmoniji, ni u kom slučaju ne treba se zamarati nafakom, te neka prihvati Božiju odredbu sa zadovoljstvom.Promotrimo li naš svakidašnji život, vidjet ćemo da postoje brojne stvari bez kojih bismo uistinu mogli organizovati naš život a da pri tome ne osjetimo nikakav gubitak. Uvjerit ćemo se da neke stvari, koje je današnja napredna civilizacija stavila u prioritete života, ustvari ne spadaju tamo već u luksuz, koga se čovjek može vrlo lahko odreći. Neke vrlo jednostavne stvari unose sreću u život, malo hrane čovjeka čini zdravim, a skroman život čovjeka čini sretnim. Pozabavimo se ibadetom, iskazivanjem pokornosti i poslušnosti Stvoritelju, a ne onim što dunjaluk donosi, jer ono što on daruje je vrlo ograničeno u odnosu na ono što je dar Vječnosti, a to je nafaka i obilje bez granica. U hadisi kudsijji Uzvišeni Stvoritelj kaže: “O, sine Ademov, ovaj kosmos sam za tebe stvorio, a tebe sam za Sebe stvorio, zato ne zaokupljaj sebe onim što je za tebe od onoga za što si ti stvoren. “

Veliki broj ljudi zaokupljen je onim što je stvoreno za njih, a ovaj kosmos, sa svim različitim vrstama Božijeg stvaranja, u funkciji je čovjeka. Sva dobra u njemu su stvorena za čovjeka, a mi smo stvoreni za ibadet. Ibadet, međutim, nije samo namaz, post i hadž. To je cjelokupan sistem života koji objedinjuje izgradnju civilizacije i međuljudske odnose u društvu. Svaki trenutak u životu vjernika prožet je tim okvirnim planom islamskog života, počev od načina stjecanja opskrbe, posla koji radimo, pa preko skladno uređenog porodičnog života do čuvanja granica koje je Allah utvrdio u pogledu ukupnih međuljudskih odnosa. Takva svijest i praktično postupanje trebaju biti prisutni u svakom poslu, pa makar se radilo i o uklanjanju trna sa puta. Allah želi od nas da kompletan život bude prožet ibadetom, pa bi se Njegova poruka mogla rezimirati u sljedećem: Vaš život na zemlji je ograničen, nafaka koju ostvarujete je također ograničena, jer je vaš život kratak. Uživanje na dunjaluku je također kratkoročno. Istinski život, nafaka i uživanje su na Ahiretu, i te vrijednosti neće nikada nestati, one su trajne. Vjernik će tamo naći sve što poželi, i ništa mu neće nedostajati. Pa iako je obećanje Uzvišenog sama istina kao i Njegove riječi, pored ispunjenja obećanog On će vjernicima darovati još nešto više, a što oni nisu u stanju dosegnuti i proniknuti u to. Znači, to ostaje tajna, pred kojom ljudski razum zastaje: … a od Nas i više … (Kaf, 35.)

Eto, to je kompletni, kvalitetni sistem života kome treba težiti, a zarad prolaznih vrijednosti ovoga svijeta ne smije se zanemariti ono što je trajna vrijednost. Molimo Uzvišenog da nas uputi na Pravi Put, na poslove u kojima je Njegova milost i zadovoljstvo, i da nas učini od onih kojima je obećao džennetsku nagradu, a On sve dobro vidi i čuje. Neka su Božiji blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

Iz knjige: Nafaka | Muhammed Mutevelli Eš-Ša’ravi svjetlo-dunjaluka.com