“Žena mi je trudna, ali hoćemo da uradi abortus.”

Pozvao me jednom jedan čovjek i rekao mi: “Žena mi je trudna, ali hoćemo da uradi abortus.” Rekoh mu: “Koliko znam, ti nisi siromašan.” Reče: “Pa znaš kako, vremena su teška, teško je odgajati djecu imovinski.”
– “Ja znam da si ti bogat čovjek, šejtan tebi došaptava. Hajde da te zamolim jednu stvar. Nemoj to dijete ubiti (a ovo mu je bila druga curica). I molim te, kada prohoda, stavi je ispred sebe i reci joj: “Kćeri, babo te je htio ubiti.”
– “Ne mogu to reći.”
– “A kako možeš sad to uraditi? Vidjećeš da će ti značiti kad se rodi.”
Kakva su to razmišljanja da se čovjek odluči da ubije svoje dijete? Tako mi Allaha, kada bi ih insan imao hiljadu, svih tih hiljadu će dobiti svoju opskrbu. Neće mu je donijeti ni ja ni ti.
Harmin Suljić, prof.