Žena koja nosi mahramu nije nepogrešiva.

Visits: 427 Today: 1

Žena koja nosi mahramu nije nepogrešiva.

  • Žena koja nosi mahramu ispunila je obavezu pokrivanja, i u tome je bolja od onih koje to ne čine, a to ne znači da je u svemu drugom bolja od onih koje ne nose mahramu.
  • Žena koja nosi mahramu treba da bude svjesna da se na nju i njene postupke gleda pogledom traženja uzora u istoj, stoga mora paziti na svoje postupke.
  • Žena koja NE nosi mahramu je griješna zbog toga, ali to ne znači da je nemoralna i da je zakazala u svim drugi pitanjima vjere.
  • Žena koja nosi mahramu ne treba da zbog nošenja mahrame bude umišljena i da s prezirom gleda na one koje to ne čine misleći da je ona bolja u svemu od njih.
  • Žena koja NE nosi mahramu treba da shvati da to što ju je neka žena pretekla u ispunjavanju farza nošenja mahrame ne znači da treba da joj traga za mahanama kako bi dokazala da i ona ima svoje mahane.
    Jasno ko dan, onome ko želi da razumije !!! piše Elvedin Pezić