ZEMLJOTRESI ALLAHOVA MILOST .. DA SE OPAMETIMO..

ZEMLJOTRESI ALLAHOVA MILOST .. DA SE OPAMETIMO..
Zatresla se Medina u doba Omera r.a. pa je udario svojim štapom od zemlju i rekao: ”Smiri se!” a onda je rekao: ”Ako se još jednom zatrese, odselit ću od vas jer je ovo od ljudskih grijeha.”
Nije Omer, r.a., tražio izvještaje i istraživanja od seizmologa i geologa da se utvrdi uzrok zemljotresa, već je tu pojavu odmah povezao sa ljudskim grijesima.
Znao je Omer da je Enes b. Malik, r.a., jednom upitao Aišu, r.a.: ”Majko vjernika, kada se događa zemljotres?“ Ona mu odgovori: ”Sine moj, kad se masovno počne piti alkohol, kad se raširi zinaluk (blud) i kad grijeh prevlada, tada Allah kaže Zemlji: ”Uzdrmaj ih, i ona se uzdrma i zatrese!“ Enes ponovo upita: ”Je li im to kazna?” Aiša, r.a., odgovori: “Ne, nego je to milost prema njima, ne bi li se opametili. (preuzeto)”