Želiš li da se tvojim roditeljima povećavaju stepeni/deredže u Džennetu i nakon što presele na Ahiret

Priredio za minber.ba: mr. Elvedin Pezić

Ima li neko od nas a da ne bi volio da učini neko djelo nakon smrti svojih roditelja zbog kojeg će im Allah povećati stepene / deredže u Džennetu? Kako i na koji način to postići? Odgovor možemo naći u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alajhi ve sellem, koji ne govori po hiru svome.Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Doista insanu bude podignut stepen / deredža u Džennetu, a on upita: ‘Zbog čega ovo?’ Pa mu bude kazano: ‘Zbog istigfara / traženja oprosta tvoga djeteta za tebe.“ (Hadis bilježi imam Ahmed, Ibn Madže, i drugi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela. Pogledaj: Es-Sahiha, 4 / 129, broj hadisa: 1598)Ovaj jasno hadis ukazuje na pohvalnost traženja oprosta za naše roditelje nakon njihove smrti i da im se zbog toga podižu stepeni i deredže u Džennetu.Kazali su islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa: „Kada brak ne bi imao druge vrijednosti osim ove (da dijete traži oprost za roditelje nakon njihove smrti) to bi bilo dovoljno.“ (Fejdul-Kadir, 2/339)Gospodaru, oprosti našim roditeljima, smiluj im se i uvedi ih u Džennet!Amin !