Želiš li da Allah razgovara s tobom?

U ovom članku donosimo nekoliko prelijepih izreka o Kur’anu…

„Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur’an i druge njemu podučava.“ – Muhammed, s.a.v.s.„Da su naša srca zaista čista, nikada se ne bi zasitila učenja Kur’ana.“ – Osman ibn Affan, r.a.„Traži slast u trome: u namazu, u učenju i razumijevanju Kur’ana i u zikru. Ako u tome nalaziš slast, idi i budi radostan! U protivnom, znaj da su tvoja vrata zatvorena, pa ih nastoj otvoriti!“ – Hasan El-Basri„Ko želi da zna da li voli Allaha, neka svo¬ju dušu izloži Kur’anu, pa ko bude volio Kur’an taj voli i Allaha jer je Kur’an Allahov govor.“ – Abdullah ibn Mesud, r.a.Rijetko spominjemo Allaha, rijetko učimo Kur’an, i onda se pitamo što nismo sretni.Druge knjige nam pružaju informacije, Kur’an je tu radi naše transformacije.Kažete da muzika smiruje vaš um. Zar ste zaboravili da Kur’an smiruje vaše srce?Ako želiš da razgovaraš s Allahom, klanjaj namaz. Ako želiš da Allah razgovara s tobom, uči Kur’an.Jedan učenjak je upitan: „Koliko da danas učim Kur’an?“ Odgovorio je: „Uči onoliko koliko želiš sreće u tom danu.“Kur’an će vas udaljiti od grijeha, ili će vas grijesi udaljiti od Kur’ana.

Za Akos.ba pripremio: Nedim Botić

Pročitajte još: Lijek iz Kur’ana: Kako se osloboditi strahova i ružnih misli?

Strah je, u osnovi, šejtanovo navraćanje čovjeka na zle misli, nakon čega se njegovo srce stisne, što čovjek dobro osjeća, kao što, poslije, počinje osjećati jezu i u drugim dijelovima tijela.Neko to osjeća u kosi, neko na koži glave, neko na dlanovima, neko na nogama, neko u stomaku. Uzrok osjećaja jeze dolazi zbog toga što se čovjek povede za šejtanovim nagovaranjima i spletkarenjima. Kada bi to čovjek shvatio, uvidio bi da nema razloga za strah. Na taj način bi se sačuvao straha, a i šejtana.Uzvišeni Allah nam je dao lijek protiv straha. On kaže da šejtan plaši ljude, ali istinski musliman odbacuje šejtanove spletke i samo se Allaha boji.Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “I onima kojima se, kad im je svijet govorio: ‘Okupljaju se ljudi protiv vas, pa ih se čuvajte !’ – vjerovanje njihovo povećalo! Takvi su govorili: ‘Dosta je nama Allah! Divan li je On zaštitnik!’ I oni se povratiše s blagodatima i obiljem od Allaha i ništa ih ne zadesi od zla! Pa Allahovo zadovoljstvo slijediše. A Allah je posjednik obilja golemoga! To vas je samo šejtan zastrašivao družinom svojom. Njih se ne bojte, Mene se bojte, ako ste vjernici” (Ali ‘Imran, 173 – 175).Ovi kur’anski ajeti nam jasno govore o tome šta je zastrašivanje. Čovjek uvijek pomišlja: „Kakav je ovo zvuk, kakav je ono šum itd?!“ Tada pomišlja da bi to mogao biti šejtan, zmija ili nešto drugo što hodi zemlj om a može da naškodi. Kada bi čovjek tada sebi rekao da to nije ništa, pa i ako jeste, ja imam Allaha i On mi je dovoljan – kada bi to rekao sa čvrstom vjerom i ubjeđenjem, Allah bi ga, zasigurno, zaštitio i spasio od svakog zla.Allah nam jasno kaže: “Njih se ne bojte, Mene se bojte, ako ste vjernici!” Zato, odbacite strah od sebe i ne slijedite šejtanova nagovaranja. Kada to primijetite, odmah, mirno i bez straha, učite: „Hasbunellahu ve nime-l-vekil.“ ‘Dosta je nama Allah! Divan li je On zaštitnik!’

Za Akos.ba priredio: Nedim Botić