ZAŠTO VI POKRIVATE SVOJE ŽENE? ODGOVOR KOJI JE BRITANCA OSTAVIO BEZ TEKSTA…

Jedan Britanac došao je kod mudraca i pitao ga:
– Zašto kod vas u islamu nije dozvoljeno da se muškarci rukuju sa ženama. Zar to nije neobično?
Mudrac je odgovorio drugim pitanjem:
– Možeš li se ti rukovati sa kraljicom Elizabethom?
Britanac odgovori:
– Naravno da ne. Postoje smo određene osobe koje se mogu rukovati sa našom kraljicom. Ja nisam među njima…
Mudrac onda reče…
– E vidiš. Naše žene su kraljice, a kraljice se ne rukuju sa nepoznatim muškarcima.
Onda je Britanac upitao:
– A zašto vaše djevojke pokrivaju njihovo tijelo i kosu. Zar to nije diskriminacija i zlostavljanje?
Mudrac se samo nasmiješio i iz svog džepa izvadio dvije čokoladne bombone. Jednu je odmotao iz celofanske folije, a drugu je zadržao u originalnom omotu.
Onda je obje bombone bacio na prašnjav pod. Pogledao je Britanca i rekao mu…
– Ako te sada pitam da uzmeš jednu od ove dvije bombone i pojedeš. Koju od njih ćeš uzeti i staviti u usta?
Britanac nije dugo razmišljao:
– Ovu u celofanu, naravno.
Mudrac se opet blago nasmiješi i reče:
– To je način kako mi vidimo naše žene.  – Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još: OČEVI SAVJETI SINU… RIJEČI ZLATA VRIJEDNE

Moj sinko, nema pameti kod onoga koji nije odan,niti dostojanstva kod onoga koji nema stida,kao ni karaktera kod onoga ko ne govori istinu.Nema blaga korisnijeg od znanja,kao ni profitabilnijeg bogatstva od strpljivosti,niti boljeg druga od zdravog razuma,a nijedno porijeklo ne uzdiže više od ahlaka.Nema boljeg vodiča od smrti,kao ni goreg zla od laganja,niti težeg tereta od grijeha.Nijedno siromaštvo nije opasnije od neznanja,a nijedno poniženje nije veće od pohlepe,niti je ijedno bogatstvo veće od zadovoljstva.Moj sinko, ko god se bori protiv istine bit će poražen,ko želi razotkriti druge bit će razotkriven,a ko je impresioniran tuđim mišljenjem bit će obmanutA ko god je arogantan prema ljudima bit će ponižen,a ko se savjetuje s ljudima nikada neće požaliti,ko sjedi s učenjacima bit će poštovan,a ko sjedi s budalama bit će omalovažavan.Ko god malo govori imat će hvale vrijedan kraj,a ko je poznat po laganju neće mu se vjerovati.Ko god se pokorava svojim strastima bit će razotkriven,a ko god ne priznaje status ljudima bolje mu je među ovcama,Moj sinko, probao sam sve dobre stvari i nisam okusio ništa slađe od zdravlja,i kušao sam sve gorke stvari i nisam našao bilo šta gorče od zavisnosti o ljudima.Nosio sam željezo i ugljen i nisam pronašao da je nešto teže od duga.Moj sinko, kod onih s kojima živiš ne gledaj šta skrivaju,a ko god se ogriješi o tebe učini mu dobro.Moj sinko, posadi ono što je lijepo, pa ćeš imati dobru žetvu,druži se s dobrim, a izbjegavaj zle.Što se tiče dobrih, ako se s njima družiš oni će te uzdići,a ako ti ljudi budu činili zulum, oni će te podržati,a kada govoriš slušati će te.Što se tiče zlih, ako se s njima družiš uniziti će te,ako im šta povjeriš izdati će te,a kad im više ne budeš trebao, ostaviti će te.Moj sinko, ugledaj se na one koji su iznad tebe po karakteru i imanu,i ugledaj se na one koji imaju od tebe manje imetka,pokaj se i žali nakon grijeha,i ibadeti Allahu jutrom i večeri.Ako ljudi budu na tebe bacali cigle, iskoristi to da sagradiš sebi kuću,ako na tebe budu bacali cvijeće, onda ga podijeli s onima koji su te podučili.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair! Prijevod i obrada: IslamBosna.ba