Zašto su muslimani danas potlačeni ako je Allah obećao da neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike?

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Šejh El-Ša’ravi, jednom prilikom ispričao je sljedeće: ”Kada sam bio u posjeti San Franciscu, jedan orijentalista me je upitao: ‘Da li je sve što se nalazi u vašem Kur’anu istinito?’ Odgovorio sam: ”Definitivno da.” On je upitao: ‘Zašto je onda Bog prepustio muslimane, ili kako vi kažete, vjernike, nevjernicima, unatoč ajetu u Kur’anu u kojem je Bog rekao: ”A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (En-Nisa’, 141.) Tj. Bog neće dati puta nevjernicima do vjernika?’ Odgovorio sam mu: ”Zato jer smo mi muslimani a nismo mu’mini (istinski vjernici).” Ponovo je upitao: ‘A kakva je razlika između muslimana i mu’mina? Muslimani danas obavljaju i izvršavaju sve islamske obrede: klanjaju namaz, daju zekat, poste ramazan, obavljaju hadž, itd. Međutim, i pored toga žive u bijedi i nazadni su u svakom pogledu: naučnom, ekonomskom, socijalnom, vojnom, itd. Zašto je to tako?’

Rekao sam: ”Kur’an je na to dao odgovor. Muslimani su danas u takvom stanju kako si ih opisao, jer nisu na stepenu mu’minā (istinskih vjernika). Da jesu, bez sumnje bi ih Allah pomogao na temelju kur’anskog dokaza: ”Naša je dužnost pomoći vjernike (mu’mine).” (Er-Rum, 47.) Da su muslimani danas istinski mu’mini, oni bi bili iznad drugih naroda i vladali bi njima, što potvrđuje ajet: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici (mu’mini).” (Ali Imran, 139.) Međutim, oni su ostali na stepenu muslimana, a nisu dostigli stepen mu’minā (istinskih vjernika). A ko su mu’mini? Odgovor na ovo pitanje krije se također u Kur’anu: ”Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike (mu’mine) obraduj!” (Et-Tevba, 112.) Na osnovu svih iznesenih dokaza, kao i onih koje nismo spomenuli, primjetno je da Svemogući Allah, pitanje pobjede, vlasti, dominacije i sveopćeg napretka, povezuje sa mu’minima, a ne sa muslimanima.”