ZAŠTO SE IBRAHIM A.S ONESVIJESTIO KAD JE UGLEDAO AZRAILA

Prenosi se da je hazreti Ibrahim, alejhisselam, zamolio Azraila, alejhisselam, da mu se pokaže u liku u kojemu dolazi nevjernicima uzeti dušu. Azrail ga upozori da to ne može ni najjači čovjek podnijeti ali Ibrahim, alejhisselam, na tome insistiraše.Melek mu reče da se okrene te hazreti Ibrahim to i uradi. Potom reče: “Sada pogledaj”, i Ibrahim, alejhisselam, se okrenu. Kada je vidio – najstraš
nijega diva, poput neke figure u crno odjevene, tamne, dugokose, nakostriješene, odvratnoga osmijeha s vatrom koja šiklja iz usta i nosa.Ibrahim, alejhisselam, ne mogaše to izdržati te se onesvijesti. Kada se povratio, Azrail, alejhisselam, uze svoj prirodan oblik. Hazreti Ibrahim reče: “Makar i ne bilo drugih razloga za strah, sam susret s Azrailom za nevjernike je dovoljna kazna.”Potom Ibrahim, alejhisselam, zatraži od Azraila, alejhisselam, da mu se pokaže u liku u kojemu se javlja vjernicima kada im dođe uzeti duše. Nakon što mu se Azrail, alejhisselam, pokaza, hazreti Ibrahim reče: “Kada ne bi bilo drugoga razloga za radost, vjernicima je susret s Azrailom, alejhisselam, dovoljna nagrada  – Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još: KO JE ČOVJEK KOJI JE ZADNJI NA OVOM SVIJETU VIDIO POSLANIKA S.A.V.S.?

Nešto razmišljam o posljednjem ashabu (prijatelju Muhammeda, s.a.v.s.). Zvao se Ebu Et-Tufejl Amir ibn Vasila el-Lejsi, r. a. Negdje pred kraj svoga života (100 ili 110 godine po Hidžri), rekao je:”NIKO NA ZEMLJI NIJE OSTAO OSIM MENE, A DA MOŽE KAZATI:”VIDIO SAM ALLAHOVA POSLANIKA”!Razmišljam o njegovim riječima, koje su tako pune neke težine, tuge, odgovornosti. Kao da nam je želio kazati:”Ljepotu koju sam ja vidio, ljepota sa kojom sam se družio, ostala je duboko urezana u mojoj duši i u mojim očima, ali ova duša polahko umire i ove moje oči ubrzo će da se zatvore, zato gledajte još malo insana koji je VIDIO Poslanika, s.a.v.s., jer poslije mene, takvog insana nećete više sresti”!

Autor: Saudin Cokoja   – Portal Svjetlo Dunjaluka