Zarada nije nafaka!

Postoji očita razlika između pojmova zarade i nafake, pa tako novac koji se stekne pod utjecajem straha od siromaštva, i to na haram, nedozvoljen način, ne može se smatrati nafakom, već samo zaradom (dobiti.) Taj novac si ti zaradio, ali se nećeš okoristiti njime. Kako? Čovjek bude u prilici da zaradi toliko novca da on prema­šuje njegove životne potrebe, ali se desi da ga potroši u nešto od čega nema nikakve osobne koristi.Npr., njegovo loše društvo učini mu zanimljivim kocku i igre na sreću pa ga tamo u cijelosti potroši.Ili ga, pak, pod utjecajem prijatelja, zajedno sa svojom djecom potroši u konzumiranje opojnih droga, a što mu do­nese samo očitu štetu. Možda Bog učini da taj, na nedozvoljen način steče novac bude potrošen na liječenje neizlječive bolesti, pa čitav svi­jet obide u traženju lijeka, ali na kraju ne uspije. Putevi propadanja haramom stečene imovine su brojni, i Allah učini da se otvore svakome ko je pribjegao njenom sakupljanju na takav način.Onda je zaključak sasvim jasan: Nema mjesta za tvrdnju da je Bog propisao nekome haram nafaku te da on nema odgovornosti za nju na onome svijetu. Onaj koji stječe novac na haram način u suštini ostvaruje samo dobit (zaradu), a ne nafaku; ta će dobit propasti i neće se uspjeti okoristiti njome.

Također, onaj ko vjeruje da nafaka nije isključivo u Božijim rukama, čini grijeh, jer živi u iluziji da sebi korist pribavlja. Ako, pak, čovjek stekne nešto na nedozvoljen način pa poslije, iz potpune svijesti o Bogu, ostavi taj stečeni haram, On će cijeneći njegovu pokornost, nadomjestiti odbačeni ha­ram halal imovinom u istom ili sličnom omjeru. Pravilo je da će onome ko napusti haram iz ljubavi prema Bogu t< halalom biti nadoknađeno.Uzvišeni Stvoritelj želi nam ukazati da haram imetak ne uvećava tvoju nafaku, već samo tvoje grijehe. istina je da se uvećava tvoja zarada, ali to nije isto ؛to i tvoja nafaka, koja je tebi dosuđena i ne može je niko promijeniti. A ono što si zaradio na neki način će otpasti i nećeš imati od toga nikakve koristi.Čovjek koji svoju imovinu uvećava haramom mora biti svjestan da je stavljen na životnu ku؛nju da preko nafake pro­padne na ispitu. Nafaka je bila pred njim, dostupna mu na halal način, ali mu je šejtan otvorio put barama požurujući ga da je dohvati na haram način, zbog straha hoće li je imati sutra ili u budućnosti.On je mislio da time sebi osigurava miran život, ali- daleko je to od istine!

Odlomak iz knjige: Nafaka Autor: Muhammed Šarawi.. akos.ba