Zamjerim svakoj majci…

Zamjerim svakoj majci…
Svakoj onoj koja (ne) odgoji sina da bude muškarac.
Svakoj onoj koja se sveti budućoj snahi- jer eto ona nije imala dobrog muža. Zar da ga neka druga ima?!
Svakoj onoj koja nije naučila svoga sina da su žene ukrasi i nježnost ovog svijeta…
Mnoge, zbog gorčine koju nose u sebi jer su razočarane u muški rod, ili- jer se nikada nisu osjećale sretnom pored muškarca sa kojim “dever deveraju”…
Mnoge, jer nikada nisu osjetile pažnju, nježnost i dobrotu od muškarca s kojim su živjele i kojeg su voljele…
Muškarac- on treba biti bedem snage za svakoga- osim za svoju porodicu. Da. Nije muškost ako muškarac pokazuje grubost nad onim ko je nježniji od njega, slabiji i “u prepirci nemoćniji”. Muškost je suočiti se sa izazovima života. Štititi nejake. One koji su pod tvojim “velajetom”. I opskrbu im pribaviti.
Muškarac neće izgubiti muškost sa svim onim lijepim manirima prema majci, supruzi i kćerki. Neće biti manje muško. Naprotiv, biće vredniji jer- umije da kontroliše svoju snagu i svoju moć.
Ako si majko ogorčena- barem poštedi druge svoje gorčine. Odgoji sina- odgoji čovjeka.
Halima Lj.