ZABRANJENE STVARI KOJE SU RAŠIRENE MEĐU NAŠIM NARODOM:

1. Prepisivanje na: ispitima, kontrolnim radovima, testovima u školi, fakultetu, za vozačku dozvolu itd.

2. Vožnja bez karte tramvajem, trolejbusem, autobusem itd.

3. Davanje mita policiji, doktorima itd.

4. Korištenje državne ili privatne (tuđe) imovine tamo gdje to država ili privatnik nije dozvolio: korištenje telefona za privatne pozive, kopiranja za privatne potrebe itd.

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: “Ko nas vara, nije od nas.” (Muslim)

I pitamo se .. kad će promjena ummeta ?

N-um