VRIJEME KADA JE POSEBNO VRIJEDNO SPOMINJANJE UZVIŠENOG ALLAHA

Općenito najbolje vrijeme za spominjanje Allaha dž.š. jeste nakon obavljenog namaza do izlaska Sunca,kao i nakon ikindije namaza do zalaska sunca.“Pa hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete,Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji,i predvečer i u podne.”(Er-Rum 17-18)Allahov Poslanik salallahu alejhi we sellem, običavao je spominjati Allaha dž.š. sve do izlaska Sunca. Od njega se prenosi da je rekao: “Ko obavi sabah namaz i na mjestu gdje ga je obavio bude spominjao Allaha dž.š.,sve do izlaska sunca i nakon toga klanja dva rekata namaza kao da je obavio Hadždž i umru,potpuno,potpuno,potpuno.”(Bilježi ga Tirmizi pod brojem 586)
Allahov Poslanik salallahu alejhi we sellem, neprestano je prakticirao spominjanje Allaha u ovo vrijeme.Pripovjeda se da je Ibn Tejmijja svako jutro spominjao Allaha dž.š.,nakon sabah namaza pa sve do izlaska Sunca. Govorio je: “Ovo je izvor moje snage,i kad ne bih ovo prakticirao,potpuno bih snagu izgubio.”Znači ovo je vrijeme kad je najbolje spominjati Allaha dž.š. nakon klanjanja sabah namaza pa do izlaska Sunca,to je vrijeme u kojem se srca otvaraju,cvijeće otvara svoje latice,ptice cvrkuću i kada Jedini,Onaj Koji prašta,spušta berićet na zemlju.To je vrijeme u kojem se spušta nafaka i Allahova dž.š. milost. Zato nastoj biti među onima koji spominju Allaha dž.š. u ovo vrijeme.

Izvor: “Bedemi Allahove zaštite” Autor: Dr. Aid Al-Qarn

Pročitajte još: KAKAV SI TI PREMA SVOJOJ MAJCI?

Kada bi ti voljena zatražila da joj doneseš srce svoje majke i tako dokažeš svoju ljubav, i ti u mahnitosti svojoj rasporio grudi svoje majke i sa srcem njenim pohitao ka voljenoj pokazati koliko je voliš, te se u toj žurbi sapleo i pao, srce majčino bi te upitalo-JESI LI SE UDARIO, SINKO MOJ?Kada bi, zatim, svjestan postao onoga što si učinio, pa krenuo zbog toga sebi nauditi, baciti se sa litice ili podići ruku na sebe, srce majčino bi ti se opet obratilo-SINE MOJ, JEDNOM SI ME UBIO, NEMOJ TO OPET ČINITI!
Tolika je majčinska ljubav, i još veća!Zato požuri, još danas, padni pred majkom na koljena i noge joj poljubi, i reci-ALLAH DA TE NAGRADI ZA SVE ŠTO SI ZA MENE UČINILA!O, žalosti za one koji su majke izgubili, izgubili su najvećeg prijatelja i dosta…nek ti ne prođe dan, stoga, a da Allaha ne zamoliš za svoju majku…tako joj se barem malo oduži, a istina je da se majkama nikad odužit nećemo moći!

Autor: Sanin Musa, prof.
islam-iman.com