Veoma je važno kome govorite svoje probleme i iskušenja!

Nemojte se plaho na ljude oslanjati, kad su u pitanju životni problemi. Ljudi znaju glumiti, praviti se da ih zanima, brzo zaborave, nedovoljno pokušavaju da vam pomognu, jedno vam govore a drugo misle.Ponekad insanu bude lakše, nakon što se izjada nekome kome vjeruje, ali nije svako u stanju da riješi vaš problem. Može vas dotični samo sažaljevati i spominjati.Neka vam prva i poslednja adresa, za izlazak iz stanja problema i iskušenja, bude ALLAH! Budite uporni, iskreni i imajte, što je najvažnije, lijepo mišljenje o Allahu.

Uzmimo primjer, Jakuba, a.s., koji je izgubio voljenog sina Jusufa, a.s. Dobro ovaj primjer zapamtite!Nakon što su ga sinovi obavijestili, da je Jusuf, a.s., stradao (što je bila njihova laž), on im reče:”U vašim dušama je ponikla zla misao” – reče on (Jakub) – “i ja se neću jadati.” (Jusuf, 18)Dok je Jakub, a.s., ovako razmišljao, Jusuf, a.s., se nije vratio. Međutim, nakon što je izugubio i drugog sina Benjamina i nakon što je izgubio vid, onda se Allahu obratio riječima, iznoseći težinu problema i nevolje. Rekao je:”JA TUGU SVOJU I JAD SVOJ PRED ALLAHA IZNOSIM.” (Jusuf, 86)Nakon što je svoju nevolju pred Allaha iznio, dobio je Jusufa i Benjamina natrag, povratio mu se vid, ušao je u Egipat sa porodicom, Jusuf je bio na visokom položaju i doživio je, da se ostvari san njegovog sina Jusufa, a.s.Svoje slabosti i nevolje, ne iznosite pred ljudima, obratite se Gospodaru ljudi!

Saudin Cokoja