VEČERAS JE NOĆ KADA ALLAH DŽ.Š NE ODBIJA DOVE! LIJEPE KUR’ANSKE DOVE PROUČITE I PODIJELITE VEČERAS

Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine-l-hâsirîn.

Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i nesmiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.

Rabbenâ lâ tedž‘alnâ me‘a-l-kavi-z-zâlimîn.

Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim.

Vesi‘a rabbunâ kulle šej-in ‘ilmâ. ‘Alellâhi tevekkelnâ! Rabbeneftah bejnenâ ve bejne kavminâ bi-l-hakki ve ente hajru-l-fâtihîn.

Gospodar naš znanjem Svojim sve obuhvata; u Allaha se uzdamo! Gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem, po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!

Rabbenâ efrig ‘alejnâ sabren ve teveffenâ muslimîn.

Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo!

Le in lem jerhamnâ rabbunâ ve jagfir lenâ lenekûnenne mine-l-hâsirîn.

Ako nam se Gospodar naš ne smiluje i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni!

Rabbenâ lâ tedž‘alnâ fitneten li-l-kami-z-zâlimîn. Ve nedždžinâ bi rahmetike mine-l-kavmi-l-kâfirîn.

Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje!

Rabbenâ inneke ta‘lemu mâ nuhfî ve mâ nu‘linu ve mâ jahfâ ‘alellâhi min šej-in fi-l-erdi ve lâ fi-s-semâi.

Gospodaru naš, Ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. – Allahu ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu.

Rabbidž‘alnî mukîme-s-salâti ve min zurrijjetî, rabbenâ ve tekabbe-l-du‘âi.

Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo namaz; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!

WWW.NOVIHORIZONTI.BA