Uzvišeni Allah obavezao se da će u Džennet uvesti onoga koji uči ovaj zikr

Imam Ahmed bilježi u svom Munsedu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedan od sluga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ko ujutro i navečer po tri puta izgovori: ‘Raditu billahi Rabben, ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedin resulen’, Allahova je obaveza da tog čovjeka uvede u Džennet.”
****

Imam Muslim u svom Sahihu bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko poslije ezana izgovori: ‘Ešhedu en la ilahe illallah, vahdehu, la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden resulullah, raditu billahi rabben, ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedin resulen!’ – bit će mu oprošteni grijesi.”

Preuzeto sa predavanja dr. Safeta Kuduzovića  n-um