USKORO, JOŠ KOJI DAN!!!

Visits: 10 Today: 1

USKORO, JOŠ KOJI DAN!!!
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Kada nastupi mjesec Ramazana otvore se kapije dženneta, a zatvore kapije vatre a šejtani se stave u okove.”
[Muslim (2549)]
Molim Allah, Uzvišenog da nas poživi u imanu i zdravlju i počasti postom mjeseca Ramazan.
Midhat Dido Bašić

„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.“ (Al-Beqare, 183-184.)