Ukratko o hajzu i nifasu

HAJZ (MENSTRUACIJA)

Nema dokaza koji određuje početak hajza kao ni njegov kraj.

Žena u menstruaciji poznaje svoje stanje na osnovu sljedećeg:

Pojava crne krvi, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”To je poznata crna krv.” (Ebu Davud)
Uobičajene dotadašnje pojave hajza, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Neka sačeka broj noći i dana koliko je obično provodila u hajzu.” (Ahmed)
Ukoliko hajz izostane iz uobičajenog vremena, niti bude mogla raspoznati krv, tada će provesti šest ili sedam dana u hajzu, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Provedi u hajzu šest ili sedam dana, po Allahovom znanju.” (Ahmed)
Nema dokaza koji govori o najkraćem i najdužem periodu trajanja hajza.

Nema dokaza za određeni broj dana čistoće između dva hajza.

NIFAS (POSTPOROĐAJNI PERIOD)

S obzirom da nema dokaza koji određuje najkraće vrijeme trajanja nifasa, tako nije moguće ni odrediti granicu za najkraće trajanje nifasa, što znači da će se žena smatrati čistom kada god prestane krv nifasa, te će se okupati i klanjati.

A što se tiče najdužeg trajanja nifasa, on iznosi četrdeset dana, jer su žene za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ostajale u nifasu četrdeset dana.

Obaveza namaza spada sa žene koja je u nifasu i ona neće naklavati propuštene namaze, jer su žene za vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ostajale u nifasu četrdeset noći i on im nije naređivao da naklanjaju namaze propuštene u tom periodu.

Šta je zabranjeno ženi u hajzu i nifasu

Zabranjeno je da klanja i posti, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Kada žena dobije menstruaciju, prestaje klanjati i postiti.” (Buharija)

Napašta dane posta koje je propustila tokom hajza i nifasa, ali ne naklanjava propuštene namaze, zbog riječi Aiše, radijallahu anha: ”U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo nam je naređeno da napostimo (propuštene dane posta), dok nam nije naređeno da naklanjamo propuštene namaze.” (Muslim)

Zabranjen je spolni odnos sa ženom u hajzu ili nifasu, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ”I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju”(El-Bekare, 222.), i Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi po pitanju žena u hajzu: ”Činite što god hoćete s njima osim spolnog odnosa.” (Muslim)

Ženi u hajzu zabranjeno je da tavafi oko Kabe, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upućenih Aiši, radijallahu anha, kada je dobila hajz: ”Čini sve što čini svaki drugi hadžija, osim tavafa. Ne tavafi oko Kabe” (Buharija), i zbog njegovih riječi upućenih Safiji kada je dobila hajz: ”Hoće li nas zadržati?”, pa su ga obavijestili da je ona tavafila prije nego što je dobila hajz. (Buharija)

Suprugu je dozvoljeno da se naslađuje cijelim tijelom svoje supruge dok je ona u hajzu izuzev njenog spolnog organa, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio da se intimno zabavlja s nekom od svojih supruga, naslađivao bi se cijelim tijelom izuzev spolnog organa.

Žena koja ima istihazu klanjat će namaze, zbog Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odgovora na pitanje Fatime bint Hubejš, radijallahu anha: ”Ja sam žena koja dobije istihazu pa se ne čistim. Hoću li ostaviti namaze?” Poslanik je rekao: ”Ne, toje samo (krv) iz vene, a nije hajz.” (Buharija)

Kažem: Učit će Kur’an, postiti, doticati Mushaf i muž može imati odnos s njom.

Ne mora se abdestiti za svaki namaz, a što se tiče predanja: ”..i abdesti se za svaki namaz” (Ebu Davud), Muslim je rekao za njega: ”Namjerno sam ga izbrisao.”

Ženi u hajzu obaveza je da se okupa kada vidi čistoću, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ”…sve dok se ne očiste, pa, kada se očiste…”. tj kada se okupaju, kao i zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”A kada nestane krvi, okupaj se i klanjaj.” (Buharija)

Žena koja ima istihazu može spajati podne i ikindija-namaz, kao i akšam i jacija-namaz, zbog Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem naredbe Hamni bint Džahš da tako postupi.

Pojava žućkaste tekućine nakon čistoće ne smatra se hajzom, zbog riječi Ummu Atije, radijallahu anha: ”Pojavu žućkaste tekućine nakon čistoće nismo ni u šta ubrajale.” (Buharija) Iz predanja se razumijeva da se pojava takve tekućine za vrijeme hajza tretira hajzom.

Sa ženom u menstruaciji dozvoljeno je objedovati, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o objedovanju sa ženom koja je u hajzu, pa je rekao: ”Jedi s njom” a i sam Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom pijenja stavljao je svoje usne na mjesto gdje ih je stavljala i Aiša, radijallahu anha, a imala je menstruaciju. (Muslim)

Izvor: ,,Razumijevanje fikhskih dokaza ”

Autor: dr. ‘Aid el-Karni

Za Akos.ba pripremila: Adisa O.