U slučaju da ste zaboravili kako se klanja bajram-namaz… Objašnjeno korak po korak

Bajram namaz klanja se na Bajram, izutra. Vrijeme bajram-namaza nastaje 45 minuta nakon izlaska sunca. Bajram namaz je vadžib a klanja se samo u džematu, kao i džuma namaz. bajramnamaz
Bajram namaz sastoji se iz dva rekata. Klanja se isto kao i sabahski farz s tom razlikom što se na svakom rekatu dodaju po tri tekbira i to na prvom rekatu odmah nakon proučenog “subhaneke” a na drugom poslije sura. Prilikom donošenja tekbira dižu se ruke isto kao i prilikom početnog tekbira (iftitahi tekbir). Kad se preda selam kod bajram-namaza imam će se ispeti na minber i održati hutbu. Dakle, za razliku od hutbe petkom, ova hutba se uči poslije namaza.

tabela1

n-um