Turski dedo muhafiz, ide od kuće do kuće tražeći one koji žele učiti Kur’an

Visits: 1045 Today: 1

Turski dedo, učitelj i muhafiz, ide od radnje do radnje i od kuće do kuće tražeći one koji žele učiti Kur’an, a ne tražeći ništa za uzvrat.

Na natpisu koji nosi je napisano na turskom: “U toku jedne sedmice naučit ću te učenju Kur’ana učeći dnevno po deset minuta. Ovo radim radi Allahovog zadovoljstva i ne tražim ništa za uzvrat.”

Na kartonu je ispisan broj telefona ovog pobožnog starca kako bi ga mogli nazvati oni koji žele naučiti Kur’an, a onda on odlazi njima da ih podučava Kur’anu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” (Buharija)

Saff