TRI SU VRSTE DŽENNETSKIH ŽENA

Prva stvar koju će čovjek uraditi kada uđe u Džennet je da će doći do vrela koje se naziva Selsebil. Napit će se insan i okupati sa njega pa će sve što je loše nestati sa njega i u njemu: “Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!” (Zumer, 73)
Nakon što čovjek obuče džennetska odijela, ponudit će mu se raznorazno voće i vrste mesa: „i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli.” (Vaki’a, 20-21) Nakon toga bit ćeš doveden pred hurije. Svaki muškarac će u Džennetu imati najmanje dvije hurije. Svaka hurija ima 70 svojih sluškinja, i hurije i sluškinje su ti dozvoljene-halal.

TRI SU VRSTE DŽENNETSKIH ŽENA
1. Dunjalučka žena i sa njom sedamdeset hurija
2. Hurije i sa njima 70 njihovih pomoćnica, služavki
3. Služavke

Sad zamisli ako imaš četiri žene i pomnoži to sa ovim.
U Džennetu će čovjek sa hurijom samo najljepše stvari pričati, neće biti lošeg govora, dodavat ćete jedno drugom piće, nema azla, nema „okretanja leđa“, i taj „susret“ će trajati 70 dunjalučkih godina.
Kada se to završi pozvat će ga druga hurija i upitati: „O Allahov robe, Allahov štićeniče, zar se i nama neće posrećiti?“, pa kad je čovjek pogleda vidjet će da je ona još ljepša od one sa kojom je sada bio. Čovjek će je upitati: „Ko si ti?“, ona će mu reći: „Ja sam tvoja hurija, Allah me tebi obećao kada je rekao: ‘ U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više. ‘ (Kaf, 35)“ Pa će joj čovjek otići i kod nje proboraviti 70 godina, pa će ga pozvati treća, a isto će biti i sa njom, pa kada je upita ko je ona, ona će mu reći: „Ja sam tvoja hurija, Allah me tebi obećao kada je rekao: ‘ I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. ‘ (Sedžda, 17)
Žena koja uđe u Džennet bit će ljepša od svih hurija, bit će kraljica svome suprugu, i imat će sve što poželi i više od toga. U Džennetu neće biti nikakvih ružnih emocija, pa tako ni ljubomore ili zavisti.

(Iz dersa šejha Muhammeda ibn Alija Eš-šenkitija: Romantika stanovnika Dženneta) Portal Svjetlo Dunjaluka