Traženje berićeta putem zikra

Traženje berićeta putem zikra biva svakim slavljenjem Allaha, svjedočenjem Njegove jednoće, svakom zahvalom i spominjanjem Njegovog imena prije početka svega, te putem donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slično.Sve što je kazano u vezi sa vrijednošću zikra kojim se postiže dobro i ovoga i onoga svijeta, spada u berićet, jer, kao što smo kazali, berićet je mnoštvo dobra i koristi te njihova trajnost.Nema sumnje da onaj ko čini zikr postiže nagradu i sevap, te svako dobro i na dunjaluku i na Ahiretu.Mus’ab ibn Sad prenosi da mu je pričao otac: „Bili smo kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, pa je on kazao: ‘Zar niste u mogućnosti da svaki dan zaradite hiljadu sevapa?’Neko je upitao: ‘Kako da (neko) zaradi hiljadu sevapa?’ On reče: ‘Tako što stotinu puta kaže subhanallah (neka je slavljen Allah). Ko to kaže, imat će hiljadu sevapa ili će mu se oprostiti hiljadu grijeha.’“[1]Iz ovog hadisa se jasno vidi da se berićet zikra ogleda u velikoj i posebnoj nagradi koju ima onaj ko zikri za razliku od običnog govora.

U berićet i blagoslov zikra spada i rukja, odnosno liječenje Allahovim imenom, te propisanim zikrovima koji su namijenjeni za izliječenje.Neki od primjera liječenja bolesnog su:Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Džibril došao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao: „O Muhammede, potužio si se (da li si bolestan)?“ „Da!“ – odgovori Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a Džibril reče:Bismillahi urkike min kulli šejin ju’zike min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin, Allahu ješfike, bismillahi urkike.Prevod: Allahovim imenom te liječim od svega što te ezijeti (uznemirava, što ti šteti), od zla svake duše, ili oka koje zavidi. Allah je tvoj liječnik, Allahovim imenom te liječim.”Prenosi Aiša, radijallahu anha, da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom obilaska bolesnika, bliže rodbine, potrao svojom desnom rukom bolesnika i rekao:Allahumme Rabennasi, ezhibil-be’se, vešfi, enteš-šafi la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekama.Prevod: Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš, nema lijeka osim Tvoga, izliječi lijekom poslije koga nema bola.“Rukja putem zikra ili Allahove Knjige jedan je od najvećih uzroka izlječenja duhovnih i fizičkih bolesti, čak je ona način da se čovjek zaštiti i sačuva svoje zdravlje.

Dakle, traženje berićeta putem Kur’ana biva putem njegovog čitanja, razmišljanja i rada po njemu, te putem liječenja njime na propisan način koji je šerijatski validan.Što se tiče traženja berićeta putem zikra, ono biva kroz spominjanje Njegovog imena i ustrajnost u učenju propisanih zikrova, te putem liječenja njime.

Iz knjige “Teberruk – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”, autora: mr. Jakuba Alagića
Priprema: Menhedž