Tekst za osobe koje klanjaju sjedeći… Važno je znati

Tekst za osobe koje klanjaju sjedeći… Važno je znati

Osoba koja klanja sjedeći, zbog opravdanog razloga, kada čini sedždu poget će se malo više od poginjanja na ruku’u, a ruke će i prilikom rukua i sedžde biti na koljenima, suprotno praksi nekih klanjača koji prilikom sedžde podižu ruke u visini lica i tako čine sedždu na spojene ruke ili između ruku. A posebno je zabranjeno u vjerodostojnim hadisima postaviti neki predmet osobi koja klanja sjedeći kako bi na njemu učinila sedždu. Elvedin Pezić Foto. ilustracija