Tako se pobjeđuje očaj: Neuspješni učenik koji je postao hafiz Kur’ana i hadisa!

U ranom djetinjstvu je pokušao napamet učiti Kur’an i hadise Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, ali mu nije polazilo za rukom.Taj ga je neuspjeh u učenju duboko razočarao, zarobio njegovo srce, um, cijelo biće i činilo mu se da će neuspjeh biti njegov životni saputnik.Jednog je dana odlučio da prošeta kroz vrt kako bi odmorio svoje misli i zaboravio na brige.Dugo je šetao i razmišljao, ali ga očaj i tuga nisu napuštale.Približio se jednom bunaru koji se nalazio nasred vrta i sjeo je pored njega razmišljajući o svom slučaju.U jednom je trenutku, dok je bio u dubokom razmišljanju, pogledao prema bunaru i primijetio je da je uže, za koje je bila privezana kanta za vodu, od čestog podizanja i spuštanja posude napravilo usjek ili brazdu u kamenu.Ustrajnost i vrijeme učinili su svoje. Taj mu je prizor otvorio oči i probudio nadu.ODLUČIO JE DA UČI HADISE NAPAMET, PA MAKAR JEDAN HADIS PONAVLJAO 500 PUTA.Tako je i bilo. Toliko je dugo ponavljao hadis, ali i sure iz Kur’ana, da ga je majka počela sažaljevati.Međutim, nakon nekog vremena, uz upornost i strpljivost, nekada neuspješni učenik je postao hafiz Kur’ana i hadisa i stekao zvanje muftije, a nije imao ni dvadeset godina.Napisao je mnogobrojna djela iz različitih islamskih oblasti i ponio titulu šejhu-l-islama i imamu-l-haremejna (imam dva harema, Mekke i Medine).

Ovo je priča o velikom islamskom učenjaku, Ahmedu ibn Hadžeru el-Hejsemiju, rahimehullah.                                           Izvor: Selva El-Udejdan, Hakeza hezeme-l-je’se (Tako se pobjeđuje očaj) Preveo: prof Abdusamed Nasuf Bušatlić… akos.ba

Pročitajte još: Priča o učaču Kur’ana čiji je dah mirisao na misk

Vjerodostojno se prenosi da je dah poznatog učača Kur’ana Nafie El-Lejsija, rahimehullah, stalno imao prelijep miris miska.Naravno da je ta pojava kod mnogih ljudi izazivala čuđenje i poticala znatiželju i razmišljanje.Koji su to razlozi zašto baš njegov dah tako miriše; da li je to zbog mirisa, učenja Kur’ana ili da nije posrijedi neki treći uzrok?Naposljetku ga jedan čovjek upita: „Uvaženi šejh, halalite na pitanju, ali primijetili smo da Vaš dah izuzetno lijepo miriše.Zanima nas da li se možda koristite miris kad god Vam se ukaže prilika?“On odgovori: „Ne, nikada ne mirišem svoja usta, niti imam ikakav dodir s nekim mirisom, već sam sanjao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da uči Kur’an u moja usta i otad se iz njih osjeti miris miska.“

Izvor: Ibnul-Kajjim El-Dževzije, Er-Ruh (Knjiga o duši) Za Sebil.eu piše: Nedim Botić