Tako mi Allaha, da me neko drugi, mimo Allaha, vidi u grijesima koje činim, i koje sam počinio, žestoko bi mi kaznio

Prenosi se da je jedan učenjak sjedio sa studentima i pitao ih šta misle koja je najveća blagodat koju je Allah dao čovjeku?
– Jedan je rekao da je to zdravlje, jer bez zdravlja nismo sposobni normalno živjeti i funkcionirati. Drugi je rekao da je to blagodat razuma, treći je kazao da su roditelji najveća blagodat, četvrti je rekao da su djeca najveća blagodat, peti da je to imetak itd.

Onda se javio najmlađi među njima i rekao: ”Šejh, za mene je najveća blagodat spoznaja da nam je Allah Gospodar, a ne bilo ko drugi. Jer, tako mi Allaha, da me neko drugi, mimo Allaha, vidi u grijesima koje činim, i koje sam počinio, žestoko bi mi kaznio.

Da me vide otac i majka, koji su me rodili, iako me oni nisu stvorili, niti mi opskrbu daju, niti su mi udahnuli dušu, niti mi mogu štetiti niti koristiti bez Allahove volje, da su vidjeli dijelić grijeha koje sam počinio i koje činim, a koje Allah vidi, odrekli bi me se.”

Fb: N-um