Svećenik i cijela njegova zajednica prešli na islam u Ruandi

Visits: 13 Today: 3

Afrika – U jednoj od najvećih slučajeva prelaska sa kršćanstva na islam, jedan svećenik u Ruandi i njegova cijela zajednica od 480 članova je prešla na islam.

Prema pisanju više medija Salim Mikdad, bivši svećenik je prešao na islam nakon što je postao uvjeren da je to pravi put. Kasnije on je uspio ubjediti svoju cijelu zajednicu od 480 članova da donese istu odluku 28. avgusta.

Nakon što su promijenili vjeru, lokalnu crkvu su preuredili u džamiju.
Kao većinsko kršćanska zemlja u Ruandi je povećan broj muslimana. Nagli porast muslimanske populacije se desio nakon genocida u kojem su učestvovale katoličke i protestantske crkve.

(Saff)

Source: Islamski svijet