“Sve što ima tuđa žena ima i tvoja”

Sve što je haram – zabranjeno – šejtan je osladio običnom čovjeku i učinio mu to primamljivim. Čovjeku je izazovno ono što je haram, pa tako podosta muškaraca uživa u zinaluku sa haram ženma više nego sa svojom ženom koja mu je halal. Gdje je problem? Zinalučari koji idu tuđim ženama, kad bi te svoje zavodnice oženili, one im više ne bi bile zanimljive i izazovne, jer bi onda tražili nove žrtve.

Poslušajmo šta kaže imam Gazali: “Veći bi bio grijeh kad bi čovjek spavao sa svojom ženom u mraku, a mislio da je neka druga, nego da spava (opći) sa tuđom ženom a misli da je njegova.” Eto, to je taj šejtanluk.Poslanik, a.s., nas uči da sve što ima tuđa žena ima i naša, ali… Problem je u nama, što ne gledamo i ne mislimo kao pravi mu’mini. Vjernik gleda božanskim nurom, kako poručuje Resul, a.s., a Allah upozorava: “O, vjernici, bojte se Allaha i u Poslanika Njegova vjerujte, dobit ćete dvostruku nagradu Njegove milosti i dat će vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je.”[1]

[1] Ku’an, sura El‑Hadid, 28

knjigaljubavi.com