Subhanallah! Uzmimo pouku! Da bi se klanjala dženaza muslimanu u Nigeriji, evo šta treba IMAM uraditi:

Subhanallah! Uzmimo pouku! Da bi se klanjala dženaza muslimanu u Nigeriji, evo šta treba IMAM uraditi:Za ibret svakom muslimanu.

PORUKA IMAMA IZ NIGERIJE

Danas sam pogledao jednu reportažu o muslimanima u Nigeriji.Jedan od Imama u Nigeriji kaže:“Da bi se jednom muslimanu u Nigeriji klanjala dženaza namaz, imam koji treba klanjati dženazu namaz, treba posvjedočiti da je bio njegov džematlija i da je klanjao 5 vakata namaza, ako nije bio džematlija ne klanja mu se dženaza.”Braćo i sestre,Zamislite kada bismo mi postupali kao što postupaju imami u Nigeriji , koliko bi mi dženaza klanjali i za koliko bismo ljudi posvjedočili da su klanjali 5 vakata namaza, i da su bili u našem saffu.Allahu moj, popravi nam stanje i učini nas od pripadnika Sunneta Poslanika a.s.(Pripremio: Haris Kalač)

Religis.com