Subhanallah, ova slika će nas podsjetiti da cijenimo blagodat čula sluha, na koji često zaboravimo.

Visits: 229 Today: 1

Subhanallah, ova slika će nas podsjetiti da cijenimo blagodat čula sluha, na koji često zaboravimo.
U Londonu, muslimani koji ne čuju klanjaju teraviju gledajući učenje Kur’ana na znakovnom jeziku. Jedino na taj način mogu razumjeti i razmišljati o Allahovim riječima.
Njima je možda uskraćena blagodat slušanja Kur’ana, ali blagodat razumijevanja i razmišljanja o njemu je mnogo bolja za srce! Molim Allaha da otvori naša srca i uši ka Njegovoj knjizi.
Izvor: Digital Mimbar