STVARI KOJE SPREČAVAJU PRIMANJE DOVE

U Kur’anu i sunnetu ukazuje se na to da postoje neke stvari koje mogu spriječiti uslišavanje dove, koje predstavljaju prepreku između dove i njenog primanja. Te stvari trebao bi da zna svaki čovjek i da ih se čuva. Ovdje ćemo navesti nekoliko stvari.                                                                                                                                                                                        Širk – pripisivanje Allahu druga i neiskrenost prema Njemu                                                                                                            Uzvišeni kaže: “Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga.” (En-Nisa, 116) Širk je najveća stvar koja upropaštava djela, kao što kaže Uzvišeni: “Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela sigurno propasti.” (Ez-Zumer, 65) Uzvišeni Allah naređuje iskrenost u dovi: “…samo Njega molite, iskreno Mu ispovijedajući vjeru…” (El-Mu’min, 65), “Allaha molite iskreno Mu ispovijedajući vjeru…” (El-Mu’min, 14), “…molite Mu se, iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživjeti.” (El-A‘raf, 29)Riječi Uzvišenog: “…samo Njega molite, iskreno Mu ispovijedajući vjeru…” (El-Mu’min, 65) upućuju na to da je primanje dove uvjetovano iskrenošću. (Fethul-bari)                                                               Enes Julardžija, prof.

Pročitajte još: DA LI SI PREŠAO SIRAT?

Neprikosnoveni sultan dvorca evlija, Hasan Basri, na jednom mjestu ugleda mladića kako se glasno smije, pa mu priđe i upita ga:
-Dijete moje, da li si prešao Sirat?
Kao da ga munja ošinu, mladić podiže svoje crne oči i reče:
-Ne, nisam prešao!
Velikan ga opet, riječ po riječ, upita:
-Da li je do tebe došla radosan vijest da ćeš otići u Džennet?
-Nije!
-Da li si uzeo ferman da si spašen od Džehennema_
-Nisam!
-U tom slučaju, kakv je to smijeh, o, dijete moje?
Mladićeve oči se odjednom ispuniše suzama. Nakon toga više ga niko ne vidje da se smije…

Portal Svjetlo Dunjaluka