Što mene nevolje zadešavaju, pa ja nikome zlo ne želim?

Visits: 4836 Today: 4

Što mene nevolje zadešavaju, pa ja nikome zlo ne želim?
Dobar sam sa ljudima, zašto?

Da, dobar si sa ljudima, međutim loš si sa Gospodarom ljudi, Njemu si najviše nezahvalan i nepokoran.

Gledaš sa svima odnos fin da imaš, međutim u tvome životu nema robovanje Gospodaru.

Pripremio: Amar Gadžun