Šta smanjuje nafaku i bereket u vašem životu?

Postoje dvije vrste uskraćivanja nafake: uskraćivanje imetka općenito, i uskraćivanje bereketa u imetku.Vjerodostojno se prenosi da je Ibn Abbas, r.a., rekao:“Svako učinjeno dobro djelo rezultira svjetlom na licu, svjetlom u srcu, obilnošću nafake, ljubavlju od strane drugih ljudi.A svako učinjeno loše djelo rezultira crnilom na licu, tminom u srcu, uskraćivanjem nafake, i mržnjom od strane drugih ljudi.“Neki ljudi zloupotrebljavaju blagodati, ne poštuju ih, ohole se njima, i ne upotrebljavaju ih u pokornosti Allahu, dž.š. Zbog toga im te blagodati bivaju uskraćene, a nafaka se traži samo od Allaha, dž.š.Ibn Tejmijja navodi da ga je Ebu Kasim el‐Magribi upitao: “Uputi me na djelo koje će me približiti Allahu, dž.š., i na knjigu na koju ću se poslije Kurana oslanjati kada su u pitanju hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i na najbolji način stjecanja nafake.”Ibn Tejmijja je odgovorio: “Najbolji način stjecanja nafake jeste da se osloniš na Allaha, dž.š., i da Njemu prepustiš tu stvar.”

Razmisli malo o ovom veličanstvenom odgovoru od strane nadarenog učenjaka.Jer, nafaku daje samo Allah, dž.š., zbog toga sav imetak koji posjedujemo treba biti u službi pokoravanja njemu Uzvišenom.Draga braćo i sestre, uskraćivanje nafake jedna je od najvećih posljedica grijeha.Allah, dž.š., je rekao: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i zemlje slali.” (El‐Araf, 96)Ali, oni nisu vjerovali, nisu slijedili uputu pa im je zbog toga uskraćen blagoslov, bereket i uživanje u imetku.Zbog toga, snaga se ne mjeri u mnoštvu imetka i nema nikakvog dobra u imetku ukoliko se ne troši u ono s čime je Allah, dž.š., zadovoljan.

Autor: dr. Aid el-Karni Za Akos.ba priredio: Nedim Botić