Šta se dešava sa mojom dovom?

Uistinu, Gospodar tvoj je velikodušan i stidljiv. Ako njegov sluga podiže ruke ka njemu (u molitvi), on se stidi da ih vrati prazne. (Ebu Davud)

Piše: Aishah Ahmed

“Šta se dešava s mojom dovom?” Ovo pitanje je stalno u našim mislima. Ali, da li smo ikad pomislili zašto je to tako? Odakle krivica? Odgovor je prilično očigledan …..Allah dž.š. je uvijek Milostiv, uvijek je spreman da nas čuje. On čeka da ga pitamo, tako da nam molbu može ispuniti. Ali, da li smo dostojni Njegove usluge? Da li smo okružili sebe i svoje živote aktivnostima koje nas udaljavaju od Allahove milosti? Odgovor je glasno da, barem za većinu nas. Da vidimo zašto:

Haram prihod
Allahov Poslanik je spomenuo čovjeka koji, nakon što je daleko putovao pustinjom, raščupan i prašnjav, izgubio jahalicu, širi ruke prema nebu govoreći: “Gospodaru! O Gospodaru!”, a njegova hrana haram, njegovo piće haram, njegova odjeća haram, pa kako može [njegova dova] biti primljena? (Muslim)Ako svaki dinar koji zaradimo potiče od harama ili se zasniva na interesu, kako možemo očekivati ​​da Allah usliši naše dove?Allah nam je zabranio kamatu (riba), ali mi je konzumiramo kao da je to sasvim u redu! Allah, dž.š., kaže da će on i njegovi poslanici biti u ratu sa onima koji jedu kamatu na Sudnjem danu, (Bekare 278-279) ali ni to nas ne odvraća da je se odreknemo!Kako je to tužno naše stanje u kom ne možemo odustati od nečeg tako malog kako bismo ugodili Allahu, ali očekujemo od Njega da oprosti svaki grijeh koji smo počinili i odgovori na naše dove. Sebični li smo!

Nemarnost prilikom dova
Zatvorenih očiju, podignutih ruku, usnana u pokretu, prevrćemo riječi u našim ustima u žurbi, ali naš um i srce su u daleko. Naše misli i riječi koje užurbano klize iz naših usta se ne podudaraju. Ako je ovo nivo ‘ozbiljnosti’ koji primjenjujemo da bismo zatražili od Allaha da ispuni naše želje, mislim da ishod nije iznenađujući.

Zinaluk/bluda
Neki od nas traže od Allaha da prihvati naše dove, iako su počinili najgnusnije grijehe. Grijehe za koje pazimo da ih činimo u tajnosti. Ipak, zaboravljamo da nas Gospodar naš gleda kada to činimo! Izuzetno je stroga zapovjed o bludu, gdje nam Allah nalaže da je se klonimo, a kamoli da padnemo u nju. (Isra, 32) Zar mu lice ne klone od stida, prije nego li ga podigne da se suoči sa Allahom?

Sva grešna djela
Ogovaranje, tračanje, laganje, varanje, uzrokovanje patnju drugima i drugo su radnje koje zabranjuje Allah, dž.š. Ali očekujemo da On odgovori na naše molitve, a mi nastavljamo da Mu budemo neposlušni!Kakve li drskosti imamo da stanemo pred našeg Gospoda i tražimo od Njega blagodati, kada radimo upravo suprotno od onoga što nam je on naložio!

Ali ima nade ……

Postoji i druga strana koja se odnosi na pitanje od koga smo počeli. Vi koji ste poslušni Allahu, koji ste iskreni u svojim djelima, koji se uzdržavate od grijeha bojeći se kazne Allaha i koji činite dobro tražeći zadovoljstvo Gospodara svoga ne očajavajte ako vam nije odgovorio na dove!“Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu! (El-Bekare, 214)
Ovo je samo test. I niko pri svom zdravom razumu ne bi želio da padne na ovom testu jer su nagrade ogromne! Ako poslanik Allaha, onaj kojeg je isti Allah, dž.š, tješio u Kur’anu, biva testiran, gdje mi stojimo, o muslimani? Nemojte odustati, jer je naš Gospodar sa nama. Neka iskrene suze teku; molite dovu uz krajnje povjerenje u Allaha, dž.š. Znajte da vas on nikada neće iznevjeriti!
Poslanik Muhammed. a.s. je rekao: “Kada Allah voli roba svog, On ga testira.” (Tirmizi)Također, u hadisu kudsi, Allah, dž.š govori Džibrilu da odgodi odgovor na dove vjernika, jer Allah, dž.š, voli da sluša njegov glas! (Taberani)
Zapamtite, naše dove nisu uzaludne. Učenjaci su istakli da kada muslimani uče dovu, ona se čuje i bude prihvaćena, ali to prihvaćanje, međutim, može se manifestovati na nekoliko različitih načina.Ili će Allah odgovoriti i ispuniti želje osobe koja je učila dovu, ili će ga On obraniti od nekog zla zbog dove, ili će On učiniti da ta osoba lahko postigne nešto dobro za njega zbog dove, ili će je On sačuvati kod sebe za tu osobu na Sudnji dan kada će joj biti najpotrebnija.”Pitaj, čak i da se radi o potrganoj pertli …..

Ibn Redžeb je rekao:… Allah voli da ga njegovi robovi pitaju u vezi svega što je od njihovog duhovnog i svjetovnog interesa kao što su hrana, piće, odjeća, itd, i da traže usmjeravanje i oproštaj. Tirmizi bilježi hadis da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Neka jedan od vas pita svog Gospodara za svaku svoju potrebu, da zatraži soli, i upita ga za kaiš na njegovim sandalama kada se potrga” (Tirmizi) dalje kaže: “Neka jedan od vas zatraži od svog Gospodara sve što mu je potrebno, čak i pertlu za svoju cipelu, ako se potrga.” Neki od selafa tražili bi u svojim molitvama od Allaha upravo sve, čak i so za tijesto i hranu za ovce.
Što god je čovjeku potrebno, ako za to pita Allaha, onda je on pokazao svoju potrebu za Njim, a to je nešto što Allah voli.

Braćo i sestre u islamu, pitajte Allaha, dž.š! Poslanikm a.s., nam je poručio:“Uistinu, Gospodar tvoj je velikodušan i stidljiv. Ako njegov rob podiže ruke ka njemu (u molitvi), on se stidi da ih vrati prazne.” (Ahmed)Što se tiče vas koji ste se utopili u sjaj svjetovnog života i odlutali daleko od naredbi Allaha pokajte se pred Milostivim i tražite oprost. Učinite tevbu i okrenite se Allahu u iskrenom pokajanju.
Zar i vi u svom životu ne želite kušati slast Allahovog čuda?Da li ste iskusili čuda dove u svom životu? Koji savjet biste željeli dati drugima koji čitaju ovaj članak? Molimo vas da podijelite svoja mišljenja u komentarima ispod teksta.

Izvor: islamiconlineuniversity.com

Usluge prijevoda teksta: Congress Service Center – Sarajevo Office, akos.ba