Šta da radite kada dođu iskušenja i kada imanski padnete…

Kada naiđu teška vremena iskušenja kada vam je iman nizak, kada ste bačeni na koljena, ili možda na samo jedno koljeno… iskoristite taj trenutak poniznosti da biste slavili Allaha, Najuzvišenijeg. Zatim pronađite nešto u svome životu na čemu ste zahvalni. Možda ste zahvalni na svojoj djeci, dobrom zdravlju, izobilju hrane na stolu, ili što imate čistu vodu za piće koja vam neće izazvati bolesti ili prijatelja koji vas zasmijava, ili na činjenici da vas je Allah počastio islamom dok mnogi tumaraju u tami i očaju. Ili možda samo na tome što možete sjediti na travi i osjećati povjetarac, ili imati mačku koja sjedi u krilu i prede…Možete pronaći jako puno blagodati u svom životu, skrivenih izvora sreće, i ustati i zahvaliti Allahu.
Krenite naprijed podignute glave, usmjerite se na blagodati kojima vas je Allah počastio i na svoju zahvalnost. Koračajte zahvalnog srca i tako će tuge i nedaće nestati.

Napisao: Veal Abduldževad.. Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Pročitajte još: Ako te povrijede, ismijavaju, oklevetaju…

Kad vas povrijede krvni srodnici, sjetite se poslanika Jusufa, a.s., kojeg su također izdala braća.Kada se roditelji protive vašem praktikovanju vjere sjetite se Ibrahima, a.s., kojeg je u rasplamsanu vatru bacio njegov otac.Kada vas ismijavaju i zlostavljaju vaši rođaci jer ste izabrali islam umjesto dunjaluka, sjetite se poslanika Muhammeda, s.a.v.s., koji se suočavao sa istim.Kada ste okupirani nekim problemom i ne vidite izlaz, sjetite se poslanika Junusa, a.s., koji se nalazio u utrobi kita.Kada se razbolite i vaše cijelo tijelo plače od bola, sjetite se poslanika Ejuba, a.s., koji je bio bolesniji od vas.Kada imate neki fizički nedostatak, sjetite se poslanika Musa’a, a.s., koji je imao smetnje u govoru.Kada vas neko okleveta, sjetite se Aiše, r.a., koju su klevetali po cijelom gradu.Kada ne vidite nikakvu logiku u onome što se događa i vaše srce pita zbog čega je to tako, sjetite se poslanika Nuha, a.s., koji je gradio barku bez ikakvog ispitivanja.SubhanaAllah! Allah je sve ove velike ličnosti stavio na iskušenja da bi generacije koje dolaze mogle uzeti pouke strpljenja i upornosti.“Ne bojte se!” – reče On – “Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.(Ta-ha, 46)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Nasmira Firdeus…. Prijevod i obrada: IslamBosna.ba