SRAMOTA JE DA NE ZNAŠ… Pročitajte kratko tumačenje sure Fatihe – Elhama

SRAMOTA JE DA NE ZNAŠ…
Sura koju najmanje sedamnaest puta (ako klanjaš samo farzove) učiš, ona zaslužuje da se nauči njeno tumačenje (tefsir).
Zašto:

 • Zato što je ona najbolja sura u Kur’anu
 • Zato što ona sadrži suštinu Kur’ana i vjere islama
 • Zato što po većini učenjaka namaz bez nje nije valjan
 • Zato što ne priliči muslimanu da obožava Allaha sa džehlom
 • Zato što razumjevanje i značenje ove sure klanjača čini skrušenim i prisutnim u namazu
 • Zato što svaki musliman može naučiti njen tefsir (zbog kratkoće i jasnoće)
  Pred tobom je rezime tefsira Fatihe koji je zasnovan na četiri tefsira (Ibn Kesira, Begavija, Dželalejna, Ibn el-Dževzija):
  بِسْمِ اللَّهِ
  Transkipcija: Bismillāhi
  Prijevod: U ime Allaha
  Tefsir: Počinjem sa Allahovim imenom tražeći u tome pomoć i bereket
  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  Transkipcija: Er-Rahmāni-Er-Rahīm
  Prijevod: Svemilosnog, Milostivog
  Tefsir: Svemilosnog prema svim stvorenjima a milostivog samo prema muminima
  الْحَمْدُ لِلَّهِ
  Transkipcija: El-hamdu lillāhi
  Prijevod: Hvala Allahu
  Tefsir: Allah je vrijedan hvale u Svom biću, svojstvima, svojim postupcima i svojoj blagodati prema nama
  رَبِّ الْعَالَمِينَ
  Transkipcija: Rabbi-l-‘ālemīn
  Prijevod: Gospodaru svijetova
  Tefsir: Vladaru svih stvorenja od ljudi, meleka i džina
  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  Transkipcija: Er-Rahmāni-Er-Rahīm
  Prijevod: Svemilosnog, Milostivog
  Tefsir: Svemilosnog prema svim stvorenjima a milostivog samo prema muminima
  مَالِكِ
  Transkipcija: Māliki
  Prijevod: Vladara
  Tefsir: Nema vladara na Sudnjem danu mimo Njega
  يَوْمِ الدِّينِ
  Transkipcija: jevmi-d-dīn
  Prijevod: Sudnjeg dana
  Tefsir: Dana polaganja računa i nagrađivanja ili kažnjavanja
  إِيَّاكَ نَعْبُدُ
  Transkipcija: Ijjāke nea’budu
  Prijevod: Samo tebe obožavamo
  Tefsir: Izdvajamo Te sa tevhidom, ibadetima i dovama, odričemo se širka
  وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
  Transkipcija: ve ijjāke neste’īn
  Prijevod: Samo od tebe pomoć tražimo
  Tefsir: Izdvajamo Te u traženju pomoći radi pokornosti Tebi, i u svim stvarima
  اهْدِنَا
  Transkipcija: Ihdinā
  Prijevod: Uputi nas
  Tefsir: Usmjeri nas, učvrsti nas, daj nam tevfika i povećaj nam Uputu
  الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
  Transkipcija: Es-sirāta-El-mustekīme
  Prijevod: Na pravi Put
  Tefsir: Put islama
  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
  Transkipcija: Sirata-llezine en’amte ‘alejhim
  Prijevod: Na Put onih kojima si svoju blagodat dao
  Tefsir: Put Vjerovjesnika, Siddika, Šehida i pobožnjaka
  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
  Transkipcija: gajri-l-magdūbi ‘alejhim
  Prijevod: a ne onih na koje si se rasrdio
  Tefsir: Koji su znali Istinu a nisu radili po njoj poput Židova
  وَلَا الضَّالِّينَ
  Transkipcija: ve le-ddāllīn
  Prijevod: niti onih koji su zalutali
  Tefsir: koji su obožavali Allaha na džehlu poput kršćana
  Amin (Allahu naš uslišaj nam)
  Ve billahi tevfik
 • Zvanična stranica – Dr. Zijad Ljakić