Smiju li se pričati vicevi, tj. šale koje nisu zasnovane na istini?

Pitanje: Esselamu alejkum. Smiju li se pričati vicevi, tj. šale koje nisu zasnovane na istinitom događaju?

Odgovor: Alejkumusselam. Odgovor na ovo pitanje nam je došao u vjerodostojnom hadisu. Naime, prenosi se od Behz ibn Hakima od njegovog oca od njegovog djeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Teško onome ko priča a laže da bi time nasmijao ljude, teško njemu, teško njemu”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Bejheki, Hakim i Darimi, a dobrim ga je ocijenio Tirmizi, dok Ibn Hadžer smatra da mu je sened jak (Bulugul-meram, broj 1516) a Albani ga je ocijenio takođe dobrim u “Sahihul-džami’i”.

Ovaj hadis je jasan dokaz da je zabranjeno laganje sa ciljem nasmijavanja ljudi. A dodaje imam Sane’ani u svo komentaru ovog hadisa u knjizi “Subulus-selam” da je zabranjeno onima kojima se pričaju laži sa ciljem nasmijavanja a oni znaju da je to laž da prisustvuju i slušaju jer to predstavlja potvrđivanje munkera (onoga što je zabranjeno), nego je na njima da to negiraju ili da napuste to društvo. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić, n-um