Slijepac je onaj ko okreće lice prema kibli, a istovremeno okreće leđa jetimima i siromašnima

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Džamija je bila puna vjernika. Neki ljudi, sretni što je džamija prepuna muslimana, pitali su šejha: ”Šejh, šta misliš koliko vjernika ima u džamiji?” Rekao im je da ih je vrlo malo, a džamija je bila prepuna. Začuđeni njegovim odgovorom, upitali su: “Jesi li ti slijep?”

Šejh je odgovorio:

• Slijep je onaj ko zatvara oči pred udovicom sa teškim teretom na glavi.

▪ Slijep je onaj ko okreće lice prema kibli, a istovremeno okreće leđa jetimima i siromašnim ljudima.

• Slijep je onaj ko Allahu čini sedždu, a uzdiže se nad ljudima.

• Slijep je onaj ko je u prvim safovima u džamiji, a odsutan je iz safova gladnih i nema ga tamo gdje treba reći istinu.

• Slijep je onaj ko udijeli sadaku samo jedan dan, a u mogućnosti je da udjeljuje svaki dan.

• Slijep je onaj ko posti od hrane, a ne posti od harama.

• Slijep je onaj ko obilazi oko Bejtullaha, a zaboravlja da obiđe siromašne ljude koji svaki dan umiru od ekstremnog siromaštva.

• Slijep je onaj ko klanja i posti, a vara ljude prilikom kupoprodaje.

• Slijep je onaj ko u namazu stoji pred Allahom, a u srcu nosi mržnju, odbojnost i prezir prema braći muslimanima.

• Slijep je onaj kod koga postoji raskorak između njegovog ibadeta i ahlaka (ponašanja).

• Slijep je onaj ko klanja i posti, a pomaže zulumćare i tirane.

• Slijep je onaj ko klanja i posti, a njegove ruke su uprljane krvlju muslimana.

• Slijep je onaj ko klanja, a nema koristi od namaza.

U tom smislu je i predaja koja se pripisuje Abdullahu ibn Mes’udu u kojoj je rekao: ”Koga namaz ne podstakne na dobro i ne odvrati od zla, kod Allaha mu se neće povećati ništa osim udaljenost od Njegove milosti.”