Šest lahkih poslova od kojih ćete imati koristi i nakon smrti:

Šest lahkih poslova od kojih ćete imati koristi i nakon smrti:

 1. Pokloni primjerak Kur’ana nekome. Svaki put kad on (a) budu iz njega učili i ti ćeš imati koristi.
  2.Doniraj ili sam kupi bolnička ili invalidska kolica. Svaki put kad ih bolesna osoba bude koristila i ti ćeš imati koristi.
  3.Učestvuj u izgradnji džamije.Sa svakim namazom i ti ćeš imati dio nagrade.
  4.Učestvuj u izgradnji javnih česmi. Svaki put kada se umorni i žedni putnik napije vode i ti ćeš imati dobro djelo.
  5.Posadi voćku.Kad god čovjek ili ptica ili neka druga životinja pojedu voćku ili sjednu u hlad tog drveta da se odmore i ti ćeš imati nagradu.
  6.I najlakši način od svih navedenih jeste da proširiš ovu poruku. Pa kad bi čak i jedna osoba uradila od navedenog i ti ćeš imati udjela u tome. (Lejla Neimarlija Aksalic)