Šejtan se najviše nalazi u glavama besposličara

Pitali h. Aliju gdje se šejtan najviše nalazi,a on im odgovori:“ U glavama besposličara.“

Za radnika uvijek posla ima. Ne treba uvijek gledati ono „ ima li računa raditi nešto“. Poslušajmo ovaj hadis: „ Svaki musliman koji posije neko sjeme ili posadi neko stablo, pa od njega jede čovjek, domaća životinja, ptica ili divljač, sve će mu se to upisati kao sadaka .“( Muslim)

Na osnovu ovog hadisa naši stariji su puno sadili sadnice i kalemili voćke, čak i po šumi. Muderris, Derviš ef. Spahić, je svoje učenike učio kalemiti. Jedan dobri naš Bošnjo je, kako kažu, za svog života posadio preko 3000 sadnica. Kada bi nekom došao u goste ne bi nosio keks već sadnicu.

Kada je Muhammed, a. s., vidio žuljeve na rukama Sa’ad ibn Muaza, rekao je:“ Ove ruke neće vatra pržiti.“ Ili u drugom hadisu:“ Ko dođe kući umornih ruku došao je oproštenih grijeha.“. Resul, a. s., liječi radom i optimizmom kada kaže:“ Kada bi nastupio Sudnji dan, a u vašoj ruci se našla sadnica zasadite je.“

Zar poslije ovog hadisa muslimani mogu biti neradnici. Statistika pokazuje da je tako.

Japanci rade dnevno deset sati, Švabe osam sati, a muslimani? Samo dvanaest minuta.

E, nema selameta dok se muslimani ne probude, a Poslanik poručuje:“ Ranite ujutro tražeći nafaku, jer je u uranku bereket.“

„ Poslije sabaha ne spavajte, već tražite svoju opskrbu.“( Taberani)

„ Allah voli da se musliman bavi nekim zanatom“, kaže Resul, a. s. „ Najbolja zarada je ona koja se zaradi svojim rukama.“ Davud, a. s., se hranio zaradom svojih ruku. Svi poslanici su se nečim bavili i tako se izdržavali. Adem, a. s., se bavio zemljoradnjom. Ismail, a. s., se bavio lovom. Ishak, Ja’ kub, Šuajb i Musa, a. s., bavili su se stočarstvom. Naš Poslanik, Muhammed, a. s., prije poslanstva bio je čoban i bavio se trgovinom. H. Omer, r. a., kada je vidio na pijaci puno stranih trgovaca rekao je:“ Zar hoćete da vas stranci nadjačaju, pa da budete ovisni od njih.“ Muslimani su se pravdali kako imaju puno ratnog plijena, te im ne treba trgovina, ali mudri Omer je na to rekao:“ Trgovina je trećina vlasti.“ Omer je bio upravu

knjigaljubavi.com