Šejh Mahir al Muaiqly: OVO RADITE ZADNJIH 10 DANA RAMAZANA, PA DA VIDITE DOBRA U ŽIVOTU!

Šejh Mahir al Muaiqly, imam Mesdžidul Harama, na jučerašnjoj hutbi, između ostalog, je rekao: Nekoliko ideja za posljednjih 10 dana ramazana:

  1. Svaku noć dajte jedan rijal sadake, pa ako pogodimo lejletul kadr, kao da smo davali sadaku 84 godine, svaki dan
  2. Klanjajte 2 rekata svaku noć, pa ako pogodimo lejletul kadr, kao da smo klanjali 84 godine, svaki dan
  3. Proučite suru Ihlas tri puta svaku noć, pa ako pogodimo lejletul kadr, kao da smo 84 godine, svaki dan, pročitali cijeli Kur’an. Zatim je rekao da ovo proširimo, ne bi li neko od nas, inšallah, našao na vagi dobrih djela. Neka nas Allah učini od onih koji su uspjeli. Amin.

Odlike i vrijednosti zadnje trećine mjeseca ramazana
Priredio: Abdullah E. Mujić

Draga braćo i poštovane sestre, evo već smo u zadnjoj trećini mjeseca ramazana u kojoj se nalaze velika dobra, brojne nagrade, poznate blagodati i posebnosti. Znajte da Uzvišeni Allah stvara i odabire šta hoće, i On je Uzvišeni odabrao mjesec ramazan i dao mu prednost nad ostalim mjesecima, i On je odabrao zadnjih deset dana mjeseca ramazana i odlikovao u njemu noć koja je bolja od svih noći u godini, koja je bolja i od hiljadu mjeseci. Zbog toga bi se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posebno posvetio ibadetu u zadnjih deset dana ramazana, tako da bi znao buditi svoju porodicu da klanjaju noćni namaz u zadnjoj trećini što nije radio mimo tih noći.

Prenosi se od Aiše, neka je Allah zadovoljan njome, da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pritegnuo bi svoju odjeću (tj. ne bi više intimno prilazio svojim suprugama) i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu.” U Muslimovom Sahihu bilježi se od nje, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima.

Prenosi imam Ahmed i Tirmizi od Alije, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, budio svoju porodicu u zadnjih deset dana ramazana, budio bi i malo i veliko, svakog ko bi mogao da klanja namaz.

U ovim hadisima spominje se vrijednost deset zadnjih noći ramazana, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u njima više ibadetio nego u prethodnim noćima i ovo se odnosi na sve vrste ibadeta: namaz, učenje Kur’ana, zikr, udjeljivanje sadake i sl. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini ramazana udaljavao bi se od svojih supruga i posvećivao namazu i zikru, provodio bi noći u namazu, učenju Kur’ana, zikru jezikom, srcem i udovima, zbog vrijednosti ovih noći kao i zbog traganja za lejletu-l-kadr u kojoj će vjerniku, ukoliko je provede u vjerovanju i nadi u Allahovu nagradu, biti oprošteni raniji grijesi.

Dragi postači!

Od vrijednosti zadnjih deset dana ramazana je i lejletu-l-kadr, za koju Uzvišeni Allah u prijevodu značenja kaže: “Mi smo ga objavili u noći Kadr, a šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane.”

Pa ko bude uskraćen klanjanja noćnog namaza u ovoj blagoslovljenoj noći, tome je uistinu uskraćeno veliko dobro. Prenosi se u dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko provede lejletu-l-kadr u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.”

Od vrijednosti zadnjih deset dana ramazana je i to što je objavljen Kur’an u lejletu-l-kadr, a koja je u zadnjoj treći ramazana.

Kaže ibn Abbas, radijallahu anhuma, da je Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče /Levhi-mahfuza/ u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine objavljivan Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Uzvišeni Allah veličajući važnost lejletu-l-kadr, koju je odabrao za objavljivanje Kur’ana, kaže: “Mi smo ga objavili u noći Kadr, a šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci”

Od vrijednosti zadnjih deset dana je i itkikaf, prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, itikafio je u zadnjoj trećini ramazana sve dok nije preselio, a zatim su njegove žene, nakon njega, boravile u itikafu.” U Buharijinom Sahihu prenosi se da je rekla: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi svakog ramazana proveo deset dana u itikafu, a zadnje godine proveo je dvadeset dana u itikafu.”

Cilj itikafa je odvajanje od ljudi i posvećivanje pokornosti Allahu, u nekom od mesdžida tražeći Allahovu dobrotu i nagradu od Njega, uz nastojanje da se pronađe Noć kadra. Stoga je neophodno da se onaj koji je u itikafu maksimalno posveti zikru, učenju Kur’ana, namazu i drugim ibadetima, a da se kloni svega onoga što ga se ne tiče, poput govora o dunjaluku.

Zadnjih deset dana ramazana treba posebno iskoristit da se u njima dovi. Lijepo je da se puno dovi u svim vremenima a posebno u mjesecu ramazanu, a od toga posebno u zadnjih deset dana, a od toga posebno u neparnim noćima. Mustehab je da se što više uči ova dova:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

”Allahu moj, Ti si doista Onaj koji prašta i voliš praštati, pa oprosti meni.”

To je zbog toga, kako prenosi imam Ahmed i Tirmizi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Pitala sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ako dočekam lejletu-l-kadr koju dovu da upućujem? Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Reci:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

”Allahu moj, Ti si doista Onaj koji prašta i voliš praštati, pa oprosti meni.”

Molim Uzvišenog Allah da nam da priliku da dočekamo noć kadra i da je iskoristimo na najbolji mogući način! Amin!

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima:svjetlo-dunjaluka.com