Savjeti kada je u pitanju prošnja djevojke: O čemu treba buduću ženu prvo pitati?

Da li ste znali da mnogi ljudi pogrešno razumiju riječi Allahovog Poslanika:

”Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota, i vjera. Ti odaberi vjernicu – moralnu, ruke ti se uprašile.” (Buharija i Muslim)?

Mnogi shvataju da ovaj hadis isključuje svaku drugu osobinu djevojke, osim vjere – morala. Da nije tako i da je to neispravno shvatanje, ukazuje činjenica da su učenjaci u komentaru ovog hadisa kazali da je pohvalno da prošena žena bude lijepa.

Kazao je hafiz Ibn Hadžer: ”Ovaj hadis ukazuje na pohvalnost ženidbe lijepom ženom.” Da, ovaj hadis ukazuje da je vjera najprioritetnije svojstvo zbog kojeg se prosi djevojka, ali to ni u kom pogledu ne isključuje da muškarac prilikom odabira supruge posveti pažnju i drugim svojstvima kao što su: ljepota, porijeklo, bogatstvo.

Da li ste znali da je bilo učenjaka koji su savjetovali prosca da prvo pita o ljepoti prošene djevojke, a potom o vjeri? Kazao je imam Ahmed: ”Kada muškarac zaprosi djevojku, prvo će pitati o ljepoti, pa ako mu se svidi – bude rečeno da je lijepa, tada će pitati o vjeri, pa ako odgovor bude pozitivan, oženit će je, a ako drugi odgovor bude negativan pa je ostavi, ostavio ju je zbog vjere. Neće prvo pitati o vjeri, pa ako odgovor bude pozitivan, potom će pitati o ljepoti, pa ako odgovor bude negativan i ostavi je, ostavio ju je zbog ljepote, a ne zbog vjere.” (Mufesal fi ahkamil-merati, 6 tom, str. 47)

Da li ste znali da se islamski učenjaci ne spore da li je proscu dozvoljeno da vidi kod prošene djevojke lice i ruke (šake) na osnovu predaje Mugire ibn Šu’be, r.a., u kojoj se navodi da je prosio djevojku, pa mu je Allahov Poslanik kazao: ”Idi i pogledaj je, to će vam pomoći da ustrajete u braku.” (Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Ali se spore oko toga šta je proscu dozvoljeno više od toga da vidi, kao: stopala, glavu, vrat, ruke, potkoljenice.

Elvedin Pezić, prof.

svjetlo-dunjaluka.com