‘Samo’ su dva uvjeta na koja moramo paziti kako bi naše dobro djelo bilo primljeno kod Gospodara.

‘Samo’ su dva uvjeta na koja moramo paziti kako bi naše dobro djelo bilo primljeno kod Gospodara.

1- Iskrenost.

Da priliko činjenja dobrog djela naša namjera u srcu bude čista, da tim djelom samo želimo Allahovo zadovoljstvo. Daleko od pretvaranja, dokazivanja i traženja tim djelom neku dunjalučku korist. “Doista se djela vrednuju i cijene prema namjerama” (Hadis)

2- Slijeđenje sunneta Allahovog Poslanika.

Ako činimo ibadet na način koji nije potvrđen sunnetom taj postupak prerasta u novotariju, a novotarije neće biti primljene kod Gospodara, shodno onom što stoji u vjerodostojnom hadisu. “Ko učini djelo koje nije od vjere, ono će biti odbačeno” (Hadis) Mr. Elvedin Pezić